PRAWA AUTORSKIE

Wydawca portalu Sieradztomy.pl wyraża zgodę na cytowanie materiałów informacyjnych( z działu wiadomości ) tylko w przypadku zaznaczenia skąd pochodzi dany cytat, zamieszczenie nazwy portalu Sieradztomy.pl dodatkowo w mediach elektronicznych konieczne jest zamieszczenie aktywnego URL.a ( linku do materiału)
Z działu fotorelacje zdjęcia można kopiować tylko i wyłącznie do celów prywatnych (niezarobkowych) maksymalnie 2 zdjęcia z jednej fotorelacji dodatkowo w mediach elektronicznych (stronach internetowych) konieczne jest podanie aktywnego URL.a (linku do materiału)
W przypadku chęci pobrania materiałów na innych zasadach prosimy o kontakt z redakcją redakcja@sieradztomy.pl