piątek, 19 kwietnia 2024

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej”

W środę 17 kwietnia w Warckim Centrum Kultury odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej” pod Honorowym Patronatem Starosty Sieradzkiego, Mariusza Bądziora. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Celem konkursu było:

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

- popularyzowanie twórczości W. Szymborskiej, A. Mickiewicza i M. Konopnickiej

- kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,

- promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,

- popularyzacja literatury pięknej.


Uczniowie zaprezentowali się w następujących kategoriach:

Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy,

Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,

Kategoria III – inscenizacja wiersza.

 

Na zaproszenie przybyli: Mariusz Bądzior Starosta Sieradzki, Tomasz Baliński Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego oraz Józef Jura Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sport Starostwa Powiatowego w Sieradzu

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz