czwartek, 9 marca 2017

Co z oświatą w gminie Wróblew ?


Już wiadomo, iż od września wejdzie w życie reforma oświaty, jaką przygotował obecny rząd pod kierownictwem premier Beaty Szydło, rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, które istniały od 17 lat.

Protest rodziców odbył się w środę 8 marca we Wróblewie, rodzice domagają się wycofania z pomysłu likwidacji obecnych gimnazjów. Obecnie na ternie gminy Wróblew istnieją 3 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. 
 Od września dla samej gminy nie wiele się zmieni dzieci z Wróblewa które rozpoczną naukę w pierwszych klasach podstawowych z terenu Wróblewa i Ocina będą nadal dowożeni do szkoły w Wągczewie.
 Jak powiedział nam wójt gminy Wróblew Tomasz Woźniak, obecna ustawa nie pozwala na utworzenie nowej szkoły podstawowej w budynku, w którym obecnie znajduje się gimnazjum we Wróblewie. Będzie można to uczynić dopiero za rok.
 W dalszej rozmowie z wójtem Woźniakiem usłyszeliśmy, iż najważniejsze dla radnych, jak i niego samego jest dobro dzieci.
 Obecnie gmina Wróblew na oświatę przeznacza około 8 milionów złotych, z czego subwencja wynosi tylko 6 milionów pozostałe koszty pokrywa gmina z podatków i dochodów własnych.
 Nadal nic się nie zmieni z dowozem dzieci do szkół, będzie on bezpłatny i każde dziecko zostanie dowiezione do szkoły.
 I tu należy mieć tylko nadzieję, że nadal będzie rosła liczba nowych urodzeń mieszkańców gminy Wróblew,  wówczas nie będzie obaw przed likwidacją szkół,  czego nikt w gminie Wróblew nie chce.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz