piątek, 31 marca 2017

Nabór do przedszkoli i szkół podległych miastu



Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klas pierwszych miejskich szkół podstawowych oraz sieradzkich przedszkoli



 Z ofertą miejskich szkół podstawowych będzie można się zapoznać już w najbliższą sobotę (1 kwietnia), kiedy to we wszystkich placówkach odbędzie się w godzinach od 9 do 12 dzień otwarty. Poniżej przedstawimy harmonogram składania dokumentów dotyczących przejęcia ucznia czy przedszkolaka.  
Szkoły podstawowe
Terminarz rekrutacji:
 • 29 marca - 7 kwietnia 2017 r. - składanie zgłoszeń dzieci do klas I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja
Postępowanie rekrutacyjne:
 • 11 - 21 kwietnia 2017 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja
 • do 21 kwietnia 2017 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 26 kwietnia 2017 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwsze wyboru
 • 27 kwietnia - 8 maja 2017 r. - potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
 • 11 maja 2017 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające:
 • 16 - 21 sierpnia 2017 r. - składanie wniosków dzieci do klas I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja
 • do 22 sierpnia 2017 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 25 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwsze wyboru
 • 28 - 29 sierpnia 2017 r. - potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
 • 30 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce: http://sieradz.eu/pl/page/szko%C5%82y-podstawowe-0
,
Przedszkola
Terminarz rekrutacji:
 • 29 marca - 7 kwietnia 2017 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce
Postępowanie rekrutacyjne:
 • 11 - 21 kwietnia 2017 r. - składanie wniosków do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
 • do 21 kwietnia 2017 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 26 kwietnia 2017 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwsze wyboru
 • 27 kwietnia - 8 maja 2017 r. - potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
 • 11 maja 2017 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • 1 - 14 czerwca 2017 r. - podpisywanie umów
Postępowanie uzupełniające:
 • 16 - 21 sierpnia 2017 r. - składanie wniosków do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
 • do 22 sierpnia 2017 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
 • 25 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwsze wyboru
 • 28 - 29 sierpnia 2017 r. - potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
 • 30 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • 30 sierpnia 2017 r. - podpisywanie umów.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce: http://sieradz.eu/pl/page/przedszkola-0



2 komentarze: