piątek, 2 czerwca 2017

Prezydent Osiewała z absolutorium


W piątek 2 czerwca na sesji rady miasta radni miejscy przyznali absolutorium prezydentowi Pawłowi Osiewale za rok 2016, za głosowało 20 radnych, 1 się wstrzymał od głosu.

Prezydent Osiewała po tym, jak uzyskał absolutorium, podziękował radnym za udzielone mu absolutorium, chciałbym podziękować za obdarzone mnie zaufaniem, często w moich wystąpieniach używam stwierdzenia „MY”, bo uważa, że ogromną rolę spełnia tu cały zespół, który pracuje dla dobra naszego miasta i dla jego intensywnego rozwoju. Staram się stawiać sobie wyzwania i ambitne cele i wszyscy, którzy ze mną współpracują, muszą tego kroku dotrzymywać. 
Po głosowaniu nad absolutorium radni prezydentowi i skarbnikowi miasta wręczyli kwiaty i złożyli gratulacje. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.