środa, 9 sierpnia 2017

Wakacyjna sesja rady miasta

Na czwartek 10 sierpnia zwołana została 40 sesja rady miasta Sieradz, sesja rozpocznie się o godzinie 16:30 w Sali B na drugim piętrze sieradzkiego magistratu. 

Radni w czwartek będą pracowali na przyjęciem miedzy innymi uchwał dotyczących przesunięci w budżecie Sieradza. Oto szczegółowy program 40 sesji rady miasta:
1.      Otwarcie Sesji.
2.     Przedstawienie porządku XL  Sesji.
3.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.     Przyjęcie protokołu z  XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
5.     Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
6.     Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017.
8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Sieradza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
13.     Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
14.     Zakończenie obrad.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz