poniedziałek, 5 lutego 2018

Dofinansowanie dla świetlic środowiskowychPonad 180 tys. zł przeznaczył w tym roku sieradzki magistrat na dofinansowanie świetlic środowiskowych, które funkcjonują na terenie miasta.
Urząd Miasta rozstrzygnął właśnie konkurs na dofinansowanie świetlic. Wsparcie otrzymały cztery świetlice prowadzone przez organizacje pozarządowe. Są to: Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla 30 dzieci. Koszt dofinansowania - 37.000 zł; świetlica „Światełko Dzikuska” przy Klasztorze Sióstr Urszulanek dla 25 dzieci (33.500 zł); świetlica Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” dla 14 dzieci (31.000 zł); świetlica Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 dla 50 dzieci (43.500 zł).
Na to zadanie Samorząd Miasta Sieradza przeznaczył kwotę 145.000 zł.
Obok świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta funkcjonują także dwie świetlice prowadzone przez MOPS w Sieradzu. Są to: świetlica dla dzieci „Promyk” dla 23 dzieci (10.425 zł) oraz świetlica „U Żaków” na osiedlu Dziewiarz dla 14 dzieci (27.236 zł).
Łącznie na prowadzenie świetlic środowiskowych z budżetu Miasta Sieradza przeznacza się kwotę 182.661 zł.
W  świetlicach  tych zapewnia się dzieciom  opiekę i  bezpieczeństwo,  pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce, przeciwdziałanie nudzie poprzez rozbudzanie zainteresowań, stworzenie przyjaznej, ciepłej i wesołej atmosfery. We wszystkich świetlicach prowadzone jest dożywianie dzieci. Źródło UM Siertadz
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz