środa, 12 września 2018

IX Sieradzka Konferencja Kosmiczna-program

Znany już jest tegoroczny termin Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej, 9 już konferencja rozpocznie się 2 października i potrwa do 4 października.


„Edukacja kosmiczna”, „Kosmos – wyzwaniem dla młodych” i „Transport kosmiczny”, to główne bloki tematyczne, które będą towarzyszyć tegorocznej konferencji kosmicznej. Gościem specjalnym tegorocznej 9 już Konferencji Kosmicznej będzie generał brygady Mirosław Hermaszewski, to pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot kosmiczny. Lot w kosmos generała Hermaszewskiego odbył się 27 czerwca i trwał 5 lipca 1978. Foto archiwum Piotr Andrzejak.
Oto szczegółowy program tegorocznej Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej:

WTOREK 2 października,
Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2:
EDUKACJA KOSMICZNA

Przeznaczony dla nauczycieli fizyki, przyrody, geografii i chemii szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz nauczycieli przedszkoli
10:00 – rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości
10:10 – wystąpienie prof. dr hab. inż. Marka MOSZYŃSKIEGO, Wiceprezesa  Polskiej Agencji Kosmicznej i innych Gości
10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Cezarego SPECHTA
i wystąpienie nt.: Koncepcji nauczania wiedzy o Kosmosie w Polsce
10:50 - wystąpienie dr Ryszarda GABRYSZEWSKIEGO z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) nt.: Dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, w oparciu o najlepsze doświadczenia polskie, angielskie i francuskie
11:50 przerwa kawowa
12:10 - wystąpienie dr hab. inż. Stanisława LEWIŃSKIEGO prof. CBK PAN nt.: Zdjęcia satelitarne i produkty europejskiego programu „Copernicus” – ich wykorzystywanie
13:10 - wystąpienie mgr Aleksandra JASIAKA Koordynatora ESERO Polska z Centrum Nauki Kopernik nt.: Siła analogii czyli kosmos w szkole
13:40 – przerwa kawowa
14:00 - wystąpienie Marcina ŻUKOWSKIEGO z firmy TREFL SA nt.: Kosmiczne przygody Treflika, czyli edukacja kosmiczna dla najmłodszych
14:30 – wystąpienie zespołu studenckiego prezentującego zwycięskiego, na University Rover Challenge (URC), łazika marsjańskiego
15:00 – podsumowanie pierwszego dnia Konferencji/ zakończenie Konferencji
                               W tym dniu prowadzone będą także warsztaty dla 20-osobowych grup nauczycieli przez przedstawicieli CBK PAN i ESERO Polska, oraz warsztaty dla uczniów szkół sieradzkich prowadzone przez przedstawicieli PAK i CBK PAN oraz zajęcia w przedszkolu prowadzone przez przedstawicieli firmy TREFL, wg oddzielnego programu tego dnia

Środa 3 października
Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2:
KOSMOS - WYZWANIEM DLA MŁODYCH

Przeznaczony na spotkania przedstawicieli firm pracujących na rzecz kosmosu z uczniami klas maturalnych i studentami regionu
10:00 – powitanie uczestników i gości
10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez Marcina WYGACHIEWICZA , Prezesa Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, przedstawienie informacji o Stowarzyszeniu
10:30 – wystąpienie Tomasza NASIŁOWSKIEGO, Prezesa firmy InPhoTech Sp. z o.o.  z Warszawy
11:10 – wystąpienie Jakuba LISOWSKIEGO i Grzegorza ŁADY, przedstawicieli firmy  KP Labs Sp. z o.o. z Gliwic
11:50 – wystąpienie Michała MOROZA,  przedstawiciela firmy Blue Dot Solutions Sp. z o.o. z Gdańska
12:30 – wystąpienie Kingi Nowak przedstawiciela start-up SC Space&Data Sp. z o.o. z Łodzi
13:10 - przerwa na kawę i herbatę
13:40 - wystąpienie Jakuba KRAŚNIEWSKIEGO, przedstawiciela firmy PIAP SPACE Sp. z o.o. z Warszawy
14:20 – wystąpienie zespołu studenckiego prezentującego zwycięskiego, na University Rover Challenge (URC) w USA, łazika marsjańskiego
14:50 – podsumowanie drugiego dnia Konferencji
18.00 – uroczysty koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu

Czwartek 4 października:
Teatr Miejski w Sieradzu, ul. Dominikańska 19:
TRANSPORT KOSMICZNY

Przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych, a także studentów regionu,
10:00 – powitanie uczestników i gości
10:10 - objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. inż. Marka MOSZYŃSKIEGO, Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej                                       
10:20 - wystąpienie dr Ryszarda GABRYSZEWSKIEGO z CBK PAN  nt.: O szternfeldowskich orbitach
10:50 - wystąpienie dr inż. Łukasza MĘŻYKA z Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej nt.: Historia budowy rakiet,
11:25 - wystąpienie prof. dr hab. Jana KINDRACKIEGO z Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej PW nt.: Rozwój napędów rakietowych w Politechnice Warszawskiej,
12:00 - wystąpienie dr inż. Jacka KURZYNY z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego nt.: Plazmowe i jonowe napędy kosmiczne
12:35 - wystąpienie mgr inż. Adama OKNIŃSKIEGO z Zakładu Technologii Kosmicznych  Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa nt.: Budowa rakiety sondującej ILR-33 „Bursztyn”,
13:10 – przerwa na kawę i herbatę
13:40 – wystąpienie generała Mirosława HERMASZEWSKIEGO pierwszego polskiego kosmonauty i Honorowego Obywatela Sieradza
14:35 - przerwa
14:40 - Podsumowanie ogólnopolskich  konkursów: wiedzy kosmicznej i plastycznego, wręczenie nagród
14:50 – podsumowanie obrad Konferencji przez Prezesa Agencji Kosmicznej i Prezydenta Sieradza
15:10 - zakończenie obrad Konferencji
                                              
Imprezy towarzyszące Konferencji:

- przez wszystkie trzy dni Konferencji (2 – 4 X) będą prowadzone pokazy nieba w Astroarenie dla dzieci i młodzieży szkolnej Sieradza
- również w trakcie trwania Konferencji (2 – 4 X) zespoły studenckie prezentować będą zwycięskie łaziki marsjańskie, które zajęły czołowe miejsca w tegorocznych konkursach: międzynarodowym University Rover Challenge w USA (na pustyni Utah) i europejskim European Rover Challenge w Polsce (w Starachowicach),

Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany programu

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz