środa, 29 maja 2019

Będzie ekologicznej w Sieradz !!!


Blisko 33 mln zł chce pozyskać Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu na budowę ciepłowni geotermalno-biomasowej.Sieradzki PEC złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "Wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej". Na czym konkretnie ma polegać przedsięwzięcie, na które spółka chce zdobyć dofinansowanie?

Projekt zakłada budowę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2. W tym celu zakłada się wybudowanie nowego budynku przeznaczonego wyłącznie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. Praca projektowanej Ciepłowni opierać się będzie na eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz zatłaczającego (chłonnego). Ciepłownia geotermalno-biomasowa służyć będzie jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego. Wspomniany otwór zatłaczający miałby zostać dowiercony w pobliżu istniejącego już odwiertu Sieradz GT-1, który powstał w 2018 r. Jego głębokość ma wynosić ponad 1500 m.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 76,9 mln zł. Blisko 33 mln zł może pochodzić z dofinansowania, co stanowiłoby 52,3 proc. kosztów kwalifikowanych, wynoszących ponad 62,5 mln zł.
Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie lokalnie dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg polityk sektorowych Polski oraz Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że wykonany na zlecenie Gminy Miejskiej Sieradz w 2018 roku badawczo-eksploatacyjny otwór geotermalny Sieradz GT-1, pozwolił na zbadanie parametrów wód geotermalnych pod Sieradzem. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 249 m3/h wody geotermalnej o temperaturze ok. 51,8°C na wypływie i mineralizacji około 2,6 g/dm3. Otwór ten zostanie wykorzystany jako eksploatacyjny (produkcyjny) w pracy przyszłej Ciepłowni geotermalno-biomasowej. Źródła UM Sieradz Foto archiwum redakcji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.