środa, 29 lipca 2020

Co się dzieje w SOSW w Sieradzu ? Wiele dobrego się dzieje!


Kadra pedagogiczna naszej placówki nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, doskonali warsztat i metody pracy, oferując wychowankom i uczniom wysoki poziom zajęć edukacyjnych i specjalistycznych. 

Terapię integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej, behawioralną, stymulację polisensoryczną, terapię karmienia, arteterapię, muzykoterapię, bajkoterapię, terapię zaburzeń sensorycznych Delacato, alternatywne metody komunikacji , terapię pedagogiczną, neurologopedyczną, tyflosurdo, EEG Biofeedback, socjoterapię,terapię trudności szkolnych – elementy Metody Profesora Feuersteina, metody: „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knilla „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne, „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania wg J. Cieszyńskiej, alternatywne metody komunikacji i metodę rozwijania percepcji wg M. Frostig, gimnastykę mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna),.
Nauczyciele i wychowawcy SOSW to osoby z pasją, sumiennie i z zaangażowaniem realizujące obowiązki, dbające o wszechstronny rozwój uczniów i wychowanków, aby jak najlepiej przygotować ich do życia w społeczeństwie. Zawsze dobro dziecka stawiają na pierwszym miejscu.

Poza tym SOSW w Sieradzu to placówka, do której przychodzi się z uśmiechem.
Uczniowie nasi mówią, że nie lubią wakacji ani świąt, bo wtedy nie ma możliwości chodzenia do szkoły.
Dlaczego lubią Ośrodek?
Po pierwsze dlatego, że panuje tu miła, serdeczna atmosfera i podmiotowe podejście do dziecka. Każdy czuje się doceniony i zauważony.
Po drugie – dzieci i młodzież mają szansę rozwijać swoje zainteresowania: taneczne (grupa „Zakręcone”), teatralne (Amatorski Teatr Dorosłych „Masakra”), sportowe (uczniowie nasi zdobywali wiele nagród i medali na zawodach, olimpiadach specjalnych szczebla ogólnopolskiego i światowego), a także odkrywać plastyczne i muzyczne talenty.
Poza tym bardzo chętnie angażują się w występy artystyczne z okazji uroczystości i imprez szkolnych („Dzień Edukacji Narodowej”, „Wigilia”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie”). Co roku z niecierpliwością czekają na przegląd kultury „W krainie baśni, pieśni i tańca”, w którym mają okazję wystąpić na prawdziwej scenie, w gronie rówieśników z terenu województwa łódzkiego.
Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, organizując takie akcje, jak „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza”, „Zbieraj! Baterie i telefony”.
Na stałe w szkolnym kalendarzu zapisały się również turnusy rehabilitacyjne, kilkudniowe wycieczki do krajów sąsiadujących z Polską, a także do zakątków atrakcyjnych turystycznie na terenie naszej ojczyzny.
Małe dzieci z terenu powiatu sieradzkiego, często nie będące naszymi uczniami,  korzystają z opieki specjalistycznej i zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry w ramach projektu „Za życiem”. Z kolei uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach wspomagających ich rozwój z projektu „Lepszy start”.

Wyjątkową okazją dla naszych podopiecznych są wyjazdy w ramach programu  Erasmus+. Z projektu „Razem lepiej, przyłącz się do nas”, młodzież ze szkoły zawodowej miała okazję poznać rówieśników ze szkół specjalnych, masowych, a także przedszkolaków z takich krajów jak: Belgia, Estonia, Łotwa, Grecja, Włochy, Portugalia, Turcja. W obecnym przedsięwzięciu – „Przyszłość zaczyna się dziś” uczniowie szkoły branżowej przeżyli niezapomniane chwile w Chorwacji i Hiszpanii. Wybierają się po wakacjach do Włoch.
Młodzi ludzie z naszej placówki grają w filmach, przedstawieniach teatralnych, uczestniczą w debatach z udziałem uczniów z innych szkół, działają w wolontariacie („Szkoła pamięta”  - sprzątanie mogił żołnierzy, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, pomoc seniorom, potrzebującym- „Szlachetna paczka” indywidualna pomoc rzeczowa absolwentom w trudnej sytuacji materialnej, czworonogom ze schroniska w Czartkach).
Ponadto nagrywają wywiady, korzystają z platformy eTwinning i cieszą się pełnią życia.
Mówią, że nasz Ośrodek to najlepsze miejsce pod słońcem. Mogą tu realizować swoje marzenia, rozwijać pasje, nawiązywać przyjaźnie i – rozkwitać.
Dlatego na pytanie, co dzieje się w SOSW mamy tylko jedną odpowiedź – wiele dobrego się dzieje.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz