czwartek, 22 października 2020

4-latek pogryziony przez psa

 39-letniemu właścicielowi psów za nieodpowiedzialne zachowanie grozi kara do 3 lat więzienia. Z jego posesji wybiegły psy, które zaatakowały matkę i jej dwoje dzieci. Pies pogryzł 4-letniego chłopca. Rannemu dziecku udzielono pomocy medycznej. Postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prowadzą sieradzcy policjanci. Foto poglądowe.


20 października 2020 roku, w godzinach popołudniowych, matka z dwoma synami w wieku 4 i 7 lat przyjechała do swojego miejsca zamieszkania. Kiedy wysiedli z samochodu, nagle przez otwartą furtkę z sąsiedniej posesji wybiegły 4 psy, które ich zaatakowały. Jeden z czworonogów ugryzł 4-letniego chłopca. Na szczęście na posesji przebywał ojciec dzieci,  szybko przybiegł z pomocą i odgonił agresywne zwierzęta. Chłopiec odniósł kilka ran podudzia. Ojciec dziecka o zaistniałej sytuacji próbował porozmawiać z właścicielem psów. Jednak, jak się okazało, jego sąsiad był pod wyraźnym działaniem alkoholu i nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia, które spowodował swym nieodpowiedzialnym zachowaniem. Rodzice z 4-latkiem pojechali do lekarza. Chłopcu udzielono pomocy medycznej w łaskim oraz łódzkim szpitalu. Policjanci ustalili również, że psy nie miały aktualnych szczepień. Powiadomiono inspektorat weterynarii oraz stację epidemiologiczną. Postepowanie w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prowadzi wydział dochodzeniowo-śledczy sieradzkiej komendy. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto na właścicielu spoczywa obowiązek szczepienia psów, który wynika z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest grzywną, karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Skutki zachowań psów wynikają najczęściej z błędów popełnianych przez ludzi - hodowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie terminów szczepień, niewłaściwe warunki bytowe zwierzęcia, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii! Podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel:

Właściciel ma obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, który nakłada na niego kodeks wykroczeń: Art. 77 kw. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie, obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności, związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta/Gminy. Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno w lesie. I tą kwestię także regulują przepisy kodeksu wykroczeń: Art. 166 kw. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Należy w tym wypadku podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną, a w szczególności dzików. Niewłaściwe wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się atakiem ze strony zwierząt mających młode na psa, a nawet na jego właściciela, co może zakończyć się poważnymi obrażeniami ciała człowieka i zwierzęcia domowego.

Należy pamiętać również o aspekcie materialnym. Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienia innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność i będzie musiał pokryć wysokość wyrządzonej szkody.

Obowiązek szczepień. Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. Obowiązek szczepienia psów wynika z art. 58 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

Źródło KPP Sieradz/

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz