wtorek, 27 października 2020

Incydent pod biurem PiS w Sieradzu

 W poniedziałek 26 października około godziny 21 patrol policji będący na sieradzkim Rynku podjął interwencję w stosunku do kobiety pod wpływem alkoholu zachowującej się agresywnie.


31-letnia kobieta będąca pod znacznym wpływem alkoholu zaczęła rzucać zniczami, pozostawionymi po proteście kobiet pod biurem PiS, kobieta do tego zachowywała się bardzo głośno, dodatkowo nie posiadała maseczki ani innej rzeczy zasłaniającej usta i nos.

 Policjanci próbowali wylegitymować kobietę, ale ta była bardzo agresywna i wulgarna w stosunku do podejmujących policjantów interwencje. Dopiero po kilku minutach stróże prawa, zabrali kobietę na komendę policji, gdzie spędziła noc w policyjnej izbie zatrzymań. 

Dopiero dziś po wytrzeźwieniu policjanci zaproponują kobiecie mandaty za wykroczenia, które popełniła, a są to między innymi: art. 141. Kw Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany, art. 54. Kw Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany i art. 51 par. 2 kw Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2.
Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3.
Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Gdyby kobieta odmówiła przyjęcia mandatu, policja skieruje wniosek o ukaranie do sieradzkiego sądu. 

Za zdjęcia dziękujemy naszemu Czytelnikowi.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz