niedziela, 13 czerwca 2021

Sieradz ma umowę z katem

Naszemu miastu udało się zakupić w  jednym z łódzkich antykwariatów oryginalną umowę podpisaną w roku 1791 z katem Janem Krayselem, który przybył do miasta Sieradza z Piotrkowa. Umowa składa się z trzech zszytych ze sobą dokumentów: 1. Przyrzeczenie prezydenta i rajców z marca 1971 roku zatrudnienia kata, 2. Warunki kontraktu z katem z lipca 1971 roku, 3. Pokwitowanie odbioru pieniędzy przez kata z września 1973 roku. Z dokumentu wynika iż początkowa  gaża kata wynosiła sto pięćdziesiąt złotych, na tamte czasy bochenek chleba kosztował od dwóch do trzech groszy. Na specjalnie zorganizowanej konferencji w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Prezydent Sieradza Paweł Osiewała przekazała uroczyście unikalny dokument Piotrowi Zawilskiemu, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Łodzi. Dokument  jednak dostępny będzie w sieradzkim oddziale archiwum. Ten dokument stanowi część historii naszego miasta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz