poniedziałek, 4 października 2021

Wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat sieradzki

Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior i Wicestarosta Kazimiera Gotkowicz wręczyli stypendia uczniom szkół prowadzonych przez powiat sieradzki. Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od osiągnięć ucznia, a co za tym idzie od liczby przyznanych przez komisję stypendialną punktów. Stypendium w przyznanych wysokościach wypłacane będzie miesięcznie dla każdego ucznia przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2021/2022.


Do Starostwa Powiatowego w Sieradzu wpłynęły 32 wnioski o przyznanie stypendium. Komisja stypendialna powołana Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 r. w oparciu o Regulamin będący załącznikiem do ww. uchwały, dokonała oceny merytorycznej złożonych wniosków i odrzuciła 17, które nie spełniały wymogów formalnych określonych w Regulaminie przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat sieradzki.

Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków przyznała stypendia 9 uczniom. Brano pod uwagę ocenę z zachowania, średnią ocen oraz udokumentowane osiągnięcia kandydata do stypendium.

Gratulujemy wyróżnionym!

Lista stypendystów:

1. Agata Płachta, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu;
2. Jakub Chmielewski, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu;
3. Dominika Helena Kowalska, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu;
4. Mateusz Nawrocki, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu;
5. Zofia Michałowicz, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu;
6. Gerald Wawrzynkiewicz – Raźny, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu;
7. Julia Maria Szafarz, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu;
8. Wiktoria Rychlik, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu;
9. Dawid Jankowski, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

Źródło Powiat Sieradzki


1 komentarz: