poniedziałek, 29 listopada 2021

Goście z zagranicy w SOSW w Sieradzu

W poniedziałek 29 listopada, do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sieradzu przyjechali partnerzy, którzy biorą udział w międzynarodowym programie Erasmus+ „Our life in our hands”.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu jest koordynatorem projektu, pozostali uczestnicy 12 nauczycieli z Północnej Macedonii, Włoch, Rumunii i Grecji będą uczestniczyć w warsztatach teatralnych, sportowych, tanecznych, ale i warsztatach o tematyce ekologicznej. 

Podczas zajęć będą poznawać metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. Po powrocie do swoich szkół nauczyciele przeprowadzą warsztaty w swoich gronach pedagogicznych: trening emocji, asertywności, które zostaną wdrożone do codziennej pracy. Treści dotyczące wniosków z warsztatów ekologicznych będą realizowane przez każdą szkołę i wpisane do planów pracy. 

Do treści z podstaw programowych z języka angielskiego zostaną dopisane takie tematy jak: "Zdrowe żywienie"; "Ekologia na co dzień". Poznane metody i techniki teatralne będą wykorzystane w innych krajach do prowadzenia zajęć teatralnych i przygotowania przedstawienia w tematyce projektu, stanowiącego punkt wyjścia do debat z młodzieżą z lokalnych szkół.
Od 2011 roku realizujemy projekty współpracy szkół na arenie międzynarodowej – najpierw w ramach Comeniusa, teraz programów Erasmus+, których jesteśmy koordynatorem.
Na ogólnopolskiej liście programów współpracy szkół Erasmus+, w których aplikowaliśmy, raz osiągnęliśmy miejsce 4, a dwukrotnie 2. Jako nieliczni w Polsce podjęliśmy wyzwanie wysyłania naszych niepełnosprawnych uczniów na wymiany międzynarodowe z udziałem uczniów ze szkół masowych z terenu Unii Europejskiej. Wdrażamy zasady edukacji włączającej, dajemy szansę, nadzieję, wiarę naszym uczniom w to, że są pełnoprawnymi mieszkańcami Europy, którzy mogą realizować swoje marzenia.


Kilka informacji o projekcie

Projekt „OUR LIFE IN OUR HANDS” ma uświadomić młodym ludziom, że to od ich postawy zależy jakość życia następnych pokoleń. Chcemy postawić na młodzież w drodze do zmian na lepsze. Zapoznać ją z wiarygodnymi wynikami badań stanu środowiska, zachęcić do własnych wniosków. 

Nauczyć ją racjonalnego, gospodarnego życia (co zwiększy szanse na sukces grup społecznych zagrożonych wykluczeniem) w oparciu o sprawdzone, stare metody pokolenia dziadków, tradycje kulturowe poszczególnych krajów partnerskich; radzenia sobie z trudnościami dzięki mądrości poprzednich pokoleń, pomagania innym (wolontariat); przerabiania rzeczy starych i odchodzenia od konsumpcjonizmu na rzecz realizacji wartościowych celów. 

Jednocześnie będziemy mobilizowali uczniów do przyjmowania postawy aktywnej – aby dzielili się ze swoimi kolegami, znajomymi („rówieśnicy rówieśnikom”), rodziną, uzyskaną wiedzą, zarażali innych przekonaniem co do konieczności świadomego, ekologicznego, racjonalnego stylu życia poprzez formy artystyczne (konkurs na logo, spot – film, teatr, plakaty), z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i mediów (blog z poradami, wideokonferencje, Facebook, Instagram, eTwinning), a także z nastawieniem na promowanie idei projektu w społeczeństwie lokalnym (debata, festyn).


Powstanie wiele materiałów dydaktycznych: scenariuszy, planów pracy, kart pracy, spotów filmowych, a także blog z poradami, jak żyć ekologicznie, oszczędnie i ciekawie-w języku angielskim, które będą dostępne na stronie FB, stronach internetowych szkół partnerskich, e-Twinningu, Platformie Upowszechniania Rezultatów. Naszymi produktami będą też: logo projektu, materiały promocyjne (ulotki, zaproszenia, plakaty), prezentacje PP z poszczególnych działań, certyfikaty uczestnictwa i Europass Mobilność. Źródło SOSW i własne.1 komentarz:

  1. Czy to jakiś niemy protest? Te kinole na wierzchu!

    OdpowiedzUsuń