wtorek, 9 listopada 2021

Stary szpital w Sieradz historia w zarysie

We wtorek 9 listopada w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyła się prezentacja książki poświęconej staremu szpitalowi mieszczącemu się przy ulicy Nęckiego 2 w Sieradzu.


Podczas prezentacji jeden głównych pomysłodawców i autorów książki Andrzej Stępień zapoznał przybyłych z tym, co można znaleźć w wydaniu, które każdy przybyły mógł dostać bezpłatnie. Autor opowiedział również, dlaczego powstała ta książka i kto się przyłączył do jego inicjatywy. Nasz Szpital jest najstarszą czynną placówką medyczną w województwie łódzkim, obecnie trochę zapomnianą, będącą w cieniu szpitala przy ul. Armii Krajowej. Jak do tej pory szpital nie doczekał się większego opracowania dotyczącego jego historii i działalności na przestrzeni prawie 170 lat istnienia. Swoimi działaniami chcemy wypełnić lukę i przybliżyć mieszkańcom miasta i regionu dzieje szpitala i przypomnieć sylwetki osób pracujących w nim, zasłużonych zarówno dla szpitala, jak i miasta. Pragniemy wzbudzić w mieszkańcach Sieradza poczucie dumy, że mają w swoim mieście prawdziwą perełkę w postaci najstarszego czynnego szpitala w woj. łódzkim, wybudowanego w większości dzięki funduszom, staraniom i zaangażowaniu ówczesnej społeczności lokalnej. Kliknij, aby wysłuchać MP3.

Do inicjatywy Pana Andrzeja przyłączyło się Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu, który pozyskiwało również środki finansowe, aby powstało to wydawnictwo, o tym, jak pozyskiwano fundusze i skąd je pozyskano, opowiadała Maria Kulenty z PTSR oddział Sieradz, kliknij, aby wysłuchać MP3.

 Wszystkich przybyłych przywitał dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradz Piotr Gutbier, który również zaprezentował krótka historie starego szpitala, kliknij, aby wysłuchać MP3.

Niestety szpital nie mógłby istnieć bez pielęgniarek, o białym personelu opowiadała Elżbieta Pokora, kliknij, aby wysłuchać MP3.

Publikacja sfinansowana ze środków Miasta Sieradz i przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Publikacja będzie dostępna miedzy innymi:Powiatowa Biblioteka Publiczna, Centrum Informacji Kulturalnej i Muzeum Okręgowe.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz