czwartek, 11 listopada 2021

XIII Polski Festiwal Fletowy - finał

Koncertem w wykonaniu laureatów grupy IV zakończył się trwający od niedzieli 7 listopada XIII Polski Festiwal Fletowy. Międzynarodowe Jury Festiwalu w składzie prof. Dejan Gavrič, prof. Urszula Janik – Lipińska i dr hab. Ewelina Zawiślak, któremu przewodniczył prof. Antoni Wierzbiński z zadowoleniem stwierdziło, iż poziom artystyczny uczestników był wysoki i bardzo wysoki mimo poprzedzającego, trudnego okresu pandemii. Pandemia i nauczanie on – line oraz brak występów publicznych sprawiły, iż przygotowanie do konkursu oraz sam występ były znacznym wyzwaniem. Pomimo trudności piętrzących się przed młodymi flecistami jurorzy XIII PFF przyznali wiele wyróżnień oraz wielu nagród ex – aequo. Jury zwróciło uwagę, iż w ostatnich latach stale podnosi się poziom gry wśród młodych adeptów sztuki fletowej.Jury uhonorowało również nauczycieli, którzy przygotowali swoich uczniów do konkursowych zmagań. 

Specjalne dyplomy i podziękowania otrzymali pedagodzy:

Marta Durczewska – Grzywińskia z OSM I i II st. w Łodzi,

Anita Kmiecik z ZSM im. A. Szeluty w Słupcy,

Lucyna Pławner z PSM I st. w Brzezinach,

Kamila Borzemska z PSM I st. w Sieradzu,

Monika Kubała z PSM I st. Nr 1 Kędzierzynie Koźlu,

Marzena Dziatkiewicz z ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi,

Beata Kierzkowska z OSM II st. im. Sawy w Warszawie,

Anna Dzienniak z OSM i i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu,

Elżbieta Lis z PSM I i II st. im. Zarębskiego w Inowrocławiu,

Małgorzata Kacperska z PSM I st. w Końskich,

Dorota Karaniewicz – Biedna  z Poznańskiej OSM I st. im. Wieniawskiego,

Aneta Kender – Marchewka z ZPOSM I i II st. im. G. Bacewicz w Warszawie,

Mateusz Wojtkiw z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi,

Małgorzata Komorowska z POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach,

Ewa Dębska z POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie,

Anna Węglarska z PSM I i II st. w Zduńskiej Woli,

Małgorzata Dubrowińska - Egielman z OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku,

Dariusz Krzok z ZSM im. I. Paderewskiego w Krośnie,

Mirosława Pawłowska z PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy,

Cezary Traczewski z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.


Dyplomem zostali również nagrodzeni akompaniatorzy:


Hanna Sosińska – Kraski,  Maurycy Huf, Agnieszka Kopacka – Aleksandrowicz, Monika Kułakowska, Daniel Eibin.

Jurorzy, uczestnicy konkursu i osoby im towarzyszące na ręce dyrektora Grześkowiaka złożyli podziękowania za stworzoną atmosferę, doskonałe warunki i pomoc podczas Festiwalu. Wszyscy podkreślali nienaganne warunki, które dopełniła infrastruktura pięknego budynku szkoły z nowoczesnymi klasami oraz imponującą salą koncertową o znakomitej akustyce.

Jurorzy w protokole końcowym wyrazili również nadzieję na kontynuację tego wartościowego dla młodzieży muzycznej, cyklicznego, jedynego tego rodzaju przedsięwzięcia, jakim jest Polski Festiwal Fletowy.

Organizatorem XIII Polskiego Festiwalu Fletowego było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a współorganizatorami Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu oraz Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu.

Organizatorzy serdecznie za finansowe wsparcie dziękują sponsorom: Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Sieradzu, firmie Alec Music – serwisowi instrumentów dętych w Katowicach oraz Urzędowi Miasta Sieradza, który dofinansował Polski Festiwal Fletowy w ramach realizacji zadania publicznego nr 3 - „Wzbogacania życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne”, jak również Państwu Annie Sej – Kikowskiej i Marcinowi Kikowskiemu.


Jury XIII Polskiego Festiwalu Fletowego w składzie:

- prof. Antoni Wierzbiński - przewodniczący

- prof. Dejan Gavrič

- prof. Urszula Janik-Lipińska

- dr hab. Ewelina Zawiślak


 W grupie IV:

Przyznało dwa pierwsze miejsca, jedno drugie jedno trzecie miejsce. Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia:


I miejsce (ex-aequo)

- Kasperek Maciej OSM II st. im. Z. Brzewskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie

- Płaziuk Zofia OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi


II miejsce

- Ossowska Marta OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku


III miejsce

- Trybus Franciszek ZSM im. I. Paderewskiego w Krośnie


Wyróżnienia:

- Bobińska Małgorzata PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

- Dżbik Alan OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu


Na YT koncert laureatów grupy IV:

III miejsce:

https://www.youtube.com/watch?v=lYPrNcP3QQ4

II miejsce:

https://www.youtube.com/watch?v=3TQI4RD66dY

I miejsca:

https://www.youtube.com/watch?v=Zp8b5GEeBYk

https://www.youtube.com/watch?v=qVzOOe5AyJE

(Za zdjęcia dziękujemy Panu Sławomirowi Cieślakowi)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz