czwartek, 16 grudnia 2021

Hipoterapia w przedszkolu nr 6

Bardzo ciekawe zajęcia zapewnia przedszkole nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Jasia i Małgosi, przedszkolaki mogą brać  udział w zajęciach hipoterapii.

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi" w Sieradzu od 1 września 2020 r. realizuje zadania projektu "Lepszy start przedszkolaków" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Głównym założeniem projektu jest stwarzanie warunków do wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz zmniejszanie dysproporcji i deficytów rozwojowych wśród dzieci. 
 
W ramach prowadzonych oddziaływań terapeutycznych wychowankowie placówki uczestniczą w zajęciach hipoterapii, korzystając z oferty zajęć Stajni „Mila” w Sieradzu Hipoterapia jako wyjątkowa, wieloprofilowa forma szeroko pojętej rehabilitacji oparta na pracy z koniem oddziałuje na ruchowy, sensoryczny, psychiczny oraz społeczny aspekt rozwoju dzieci. 
 
Kontakt z koniem wywiera wielokierunkowy, pozytywny wpływ na ich organizm oraz psychikę - poczynając od poprawy funkcjonowania psychoruchowego, czerpania przyjemności z aktywności fizycznej, poprzez naukę cierpliwości, aż po nabywanie pewności siebie i wiary we własne możliwości. 
Terapia z udziałem zwierząt spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i wyzwala w nich pozytywne emocje i odczucia.
Źródło przedszkole nr 6.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz