piątek, 10 grudnia 2021

Oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta w Sieradzu

 W dniu 10 grudnia oficjalnie otwarta została ul. Reymonta w Sieradzu, to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców naszego miasta, dużo łatwiej będzie można dojechać na zbiornik Smardzew.


Na  zaproszenie Mariusza Bądziora - Starosty Sieradzkiego oraz  Kazimiery Gotkowicz - Wicestarosty, na otwarcie przybyli: Tomasz Baliński - Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Michał Terka - Przewodniczący Komisji Drogownictwa Rady Powiatu Sieradzkiego, Paweł Osiewała - Prezydenta Miasta Sieradza, Zbigniew Miśkiewicz - Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej  oraz przedstawiciele wykonawcy, pracownicy PZD i lokalne media.

Spotkanie rozpoczął Robert Piątek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, który w skrócie omówił poszczególne etapy realizacji inwestycji.

Całkowita wartość robót budowlanych: 5 464 099,06 zł brutto. Zadanie sfinansowane zostało z:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 637 649,00 zł

Gmina Miasto Sieradz - 950 000,00 zł

Powiat Sieradzki – 876 450,06 zł

Prace rozpoczęte zostały w sierpniu 2021 roku. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Zakres inwestycji obejmował - wykonanie nowej konstrukcji drogi na odcinku 1,23 km, poszerzenie drogi do 6,40 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości
2,5 m z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji i przyległych działek, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 570 mb, wykonanie rowu drogowego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz aktywnego oznakowania przy przejściu dla pieszych. Przebudowane zostało również skrzyżowanie z drogą gminną (ul. Topolowa).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz