wtorek, 21 grudnia 2021

W Klonowej oddano wyremontowany chodnik

Mieszkańcy Klonowej spacerują już po nowo oddanym do użytku chodniku w pobliżu ulicy ks. Józefa Dalaka.

Dziś wyremontowany odcinek oglądali Kazimiera Gotkowicz, Wicestarosta Sieradzki, Tomasz Baliński, Członek Zarządu Powiatu i Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w towarzystwie Wójta Gminy Klonowa Marcina Golanowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Sworowskiego.

Remont chodnika prowadzony był od 5 listopada do 6 grudnia br. w ramach środków własnych Powiatu. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika o długości 190 mb z kostki betonowej oraz ustawienie obrzeży betonowych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma P.H.U.,,IN-WIÓR’’ Adam Świętczak z Brzeźnia. Całkowita wartość robót budowlanych: 63 768,94 zł brutto.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz