poniedziałek, 6 grudnia 2021

Wolontariusz Roku 2021-12-06

 W poniedziałek 6 grudnia w Urzędzie Miasta Sieradz odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Wolontariusz Roku 2021, statuetki wręczył prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

To już kolejna edycja w której osoby działające bezinteresownie na rzecz innych w naszym mieście zostali uhonorowani statuetką Wolontariusz Roku. 

W tym roku statuetki odebrało 12 wolontariuszy, oto lista wszystkich wyróżnionych z krótki opisem.   

MARIAN  FRAJTAK, Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Inicjator w bieżącym roku zawodów strzeleckich, festynu sportowego dla służb mundurowych oraz aktywnie wspierający działania paliatywne nad chorymi członkami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  

 ANETA   GAJDA Współorganizatorka i realizatorka inicjatywy społecznej na rzecz dzieci z autyzmem pn. „Sieradz na niebiesko”. Jako fachowiec zawsze służy wsparciem i pomocą rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym. Pełna pomysłów na organizowanie akcji społecznych, otwarta i zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi.  

WOJCIECH  KAŁUZIAK Współzałożyciel nieformalnej grupę pn. „Osiedlowi Hetmani” która przyczyniła się do modernizacji ul. Chodkiewicza w Sieradzu. Lokalny działacz, inicjator pikniku dla mieszkańców Osiedla Hetmańskiego, dbający o polepszanie standardów życia mieszkańców tego osiedla.  

KRYSTYNA  KOBRYŃ Aktywnie działa na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych w Sieradzu. Zorganizowała dla samotnych emerytów i rencistów przebywających na kwarantannie codzienną pomoc w zakupach domowych, a po kwarantannie zorganizowała dla nich cykl spotkań integracyjnych oraz wypoczynek nad morzem.  

JACEK   MAŁECKI Reaktywował UKS 10: sekcję pływacką, sekcję siatkówki oraz klasę sportową w SP10. Jego wolontaryjna misja kreuje pasję do sportu u dzieci i młodzieży w Sieradzu. Promuje zdrowy styl życia, jednocześnie kształtując pozytywne cechy osobowości, odkrywając największe talenty sportowe wśród młodych sieradzan.

 JUSTYNA   NAWROCKA Bezinteresownie niesie pomoc i wsparcie drugiej osobie. Jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu. Chętnie bierze udział w Ogólnopolskich Akcjach Humanitarnych takich jak: „Opatrunek na ratunek”, Zaczarowany ołówek” i „Tornister misyjny”. Współpracuje z Caritas Polska „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W środowisku lokalnym organizuje akcje „Słodka paczka” dla dzieci z Domu Dziecka w Tomisławicach oraz „Podziel się posiłkiem” czyli zbiórka żywności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu. 

 JULIA   NOWOCIEŃ Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej. Propagatorka krwiodawstwa. Jako wolontariuszka wzięła udział w filmie promującym aplikację miejską „Alertownik”. Zorganizowała konkurs dla mieszkańców „Sieradzkie Domy na Święta”. Organizatorka finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sieradzu. Inicjatorka cyklu turystycznego o Sieradzu na stronie Młodzieżowej Rady Miasta. Zaangażowana w akcję  „nosiMY”, zachęcającej  do noszenia masek w czasie pandemii.  

ANDRZEJ  PODSIADŁY Jak jego kolega z osiedla Hetmańskiego działa na rzecz tego lokalnego środowiska. Również współzałożyciel nieformalnej grupę pn. „Osiedlowi Hetmani”. Odwaga, determinacja  i dążenia do celu to cechy, które pozwalają owocnie działać na rzecz mieszkańców swojego osiedla.  

MARCIN   SIECZKA Wolontariusz Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai. Jako wieloletni i utytułowany zawodnik swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do uzyskania wysokiego poziomu wyszkolenia zawodników kadry  Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai. Pomaga w szkoleniu, organizowaniu zawodów sportowych oraz licznych wyjazdów na zgrupowania ćwiczącej młodzieży.  

GRAŻYNA  SOBIERAJ Pracuje społecznie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „DARY LOSU”. Czynnie włącza się w organizację i przeprowadzenie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Inicjatorka zbiórki odzieży lub innych niezbędnych artykułów dla dzieci znajdujących się w potrzebie. Zawsze służy pomocą, radą i wsparciem. Zna i rozumie problemy środowiska osób niepełnosprawnych.  

KONRAD  STANISZEWSKI Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zainaugurował współpracę z Młodzieżowymi Radami Miast w innych miastach. Zorganizował wymyślony przez siebie konkurs dla Sieradzan na „Świąteczną dekorację domów i balkonów”. Nawiązał współpracę z Fundacją Kreatywni, dzięki której kilkudziesięciu wolontariuszy z Sieradza wzięło udział w bezpłatnych warsztatach. Zorganizował i przeprowadził finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sieradzu. Zaangażował się  w akcję „nosiMY”, zachęcającej  do noszenia masek w czasie pandemii. Wolontariusz OHF. 

KAMILA  WIŚNIEWSKA Pomoc i wsparcie najmłodszych w powrocie do zdrowia oraz terapia śmiechem na szpitalnych oddziałach są dla niej ważnym elementem życia. Jest aktywną wolontariuszką Fundacji „Dr Clown” w Sieradzu. Z ogromnym zaangażowaniem realizuje misję fundacji i swoją postawą pokazuje młodszym kolegom, że Doktorem Clownem się jest, a nie bywa. W czasie pandemii regularnie wspierała pacjentów pod oknami szpitala, dając podopiecznym wsparcie w tym trudnym czasie, poprawiając samopoczucie i pokazując, że nie są sami w walce z chorobą. Kapituła tytułu Wolontariusz Roku przyznała również statuetkę  

Honorowy Wolontariusz za całokształt działalności na rzecz innych, statuetek przyznano Siostra Teresa Brzozowskaod 2009 roku pełni funkcję kierownika świetlicy „Światełko Dzikuska” przy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek w Sieradzu koordynując jej pracę od strony opiekuńczo-wychowawczej i organizacyjnej pomagając dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Siostra planuje i organizuje zajęcia w świetlicy tak, aby stworzyć dzieciom środowisko pozwalające zaspokoić ich podstawowe potrzeby takie jak akceptacji bezpieczeństwo, poprzez oddziaływania wychowawcze stara się wzmocnić w wychowankach poczucie własnej wartości.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz