poniedziałek, 28 lutego 2022

Nowe inwestycje w PEC

W poniedziałek 28 lutego podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu, poinformowano o podpisanej umowie na budowę ciepłowni geotermalnobiomasowej i modułu ko generacyjnego.

W konferencji prasowej udział wzięli, Paweł Osiewała prezydent Sieradz i Witold Stefaniak Prezes PEC w Sieradzu. 

Wykonawcą nowej ciepłowni będzie konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S. A lider oraz Energy Solution Sp. Z o. o z Tarnowa. W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie moduł wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt współpracujący z budowaną Ciepłownią geotermalno-biomasowej

Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne ciepłowni, natomiast pozyskana energia cieplna wspomagać będzie pracę ciepłowni, kliknij, aby wysłuchać MP3, Kliknij, aby wysłuchać MP3.


Całkowita moc ciepłowni geotermalno-biomasowej wynosić będzie 28 MW. Ciepło produkowane w nowopowstałej ciepłowni zabezpieczy potrzeby bytowe (ogrzewanie i ciepła woda) mieszkańców Sieradza przez ok. 9 miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów węglowych, tym samym zmniejszy emisję gazów cieplarnianych emitowanych ze spalania węgla o ok. 40 tys. ton CO2 rocznie, co spowoduje zmniejszenie opłat z tego tytułu, które na obecną chwilę ponosi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu, kliknij, aby wysłuchać MP3kliknij, aby wysłuchać MP3.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2023 roku. Koszt inwestycji to blisko 130 milionów zł. netto, z czego spółka PEC uzyskała bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 72 794 859,39 zł z NFOŚiGW, pozostałe środki na budowę będą pochodzić z zaciągniętego kredytu.    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz