wtorek, 22 lutego 2022

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Coroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Obchody te mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Coroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W przedmiotowe działania czynnie włączy się również sieradzka policja. Dyżur w ramach tygodnia pomocy pełnić będzie podkom. Monika Król z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego sieradzkiej komendy. Z policjantką będzie można nawiązać kontakt telefoniczny pod numerem 47-845-17-20 w godzinach 7.30 – 15.30. Można również kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pod numerem 47-845-17-10, gdzie dzwoniący zostanie przekierowany do w/w policjanta. W tych dniach osoby potrzebujące pomocy mogą osobiście przyjść do komendy w celu uzyskania porady w trakcie bezpośredniej rozmowy z funkcjonariuszem. Źródło Policja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz