piątek, 25 lutego 2022

Wspieramy Ukrainę - spotkania w sprawie pomocy dla uchodźców

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy była tematem dzisiejszych spotkań samorządowców, w których uczestniczył Mariusz Bądzior, Starosta Sieradzki. Pierwsze ze spotkań z udziałem Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego i Doroty Gajewskiej, dyrektora Wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotyczyło omówienia wyzwań stojących przed administracją publiczną w związku z wojną na Ukrainie.

(Źródło Powiat Sieradzki)


Mówiono o możliwościach zapobiegania kryzysowi humanitarnemu i migracyjnemu. W spotkaniu, zorganizowanym przez wojewodę, uczestniczyli przedstawiciele powiatów, którzy będą koordynować działania pomocowe na swoim terenie. Wszyscy wyrazili solidarność z Ukrainą i zadeklarowali chęć pomocy.

Również dzisiaj starosta Mariusz Bądzior zorganizował spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu sieradzkiego. Tematem były ustalenia dotyczące możliwości poszczególnych gmin w zabezpieczeniu pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Rozmawiano nie tylko o potencjalnych miejscach zakwaterowania ale również o pomocy w tymczasowym zatrudnieniu, organizacji nauki dla dzieci, pomocy medycznej i psychologicznej, organizacji żywienia zbiorowego i zabezpieczenia transportu na wypadek konieczności przewozu osób do nas trafiających. Trwają prace nad ustalaniem szczegółów.   

Podobne spotkania będą się obywać na bieżąco. Najbliższe w poniedziałek. Wszystkie organizowane są w trybie zdalnym. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.