poniedziałek, 7 marca 2022

II konsultacje społeczne planowanego w Sieradzu przebiegu Kolei Dużych Prędkości

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił II etap konsultacji społecznych projektu Kolei Dużych Prędkości dla mieszkańców Miasta Sieradza - bez gmin ościennych, dla których konsultacje będą prowadzone również bezpośrednio w ich gminach. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 30 marca 2022r. od godz. 19:00 w Szkole Podstawowej nr 10 (Al. Grunwaldzka 10 - Sala Gimnastyczna).

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Spółka w listopadzie ubiegłego roku przeprowadziła w Sieradzu I etap konsultacji, podczas których mieszkańcy mogli składać uwagi i propozycje do przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowych przez Sieradz. Obecny etap konsultacji wraz z lokalizacją kolei - jak zaznacza spółka - prowadzony jest w oparciu o otrzymane od mieszkańców zgłoszenia.

Z uwagi na prowadzone jeszcze prace projektowe, aktualne mapy przebiegu wariantów linii kolejowej zostaną udostępnione niezwłocznie po ich otrzymaniu od CPK, tak aby każdy zainteresowany mógł się wcześniej z nimi zapoznać.

Ze względu na obecne restrykcje, spotkania będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Źródło UM Sieradz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz