środa, 9 marca 2022

Przetarg na przebudowę ulicy Żeromskiego

Urząd Miasta Sieradza ogłosił przetarg na kompleksową przebudowę ul. Żeromskiego. Inwestycja przewiduje nie tylko wykonanie całkowicie nowej bitumicznej nawierzchni, ale również budowę chodników, zjazdów, oświetlenia czy kanału deszczowego.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Zakres prac obejmie ok. 480 m drogi czyli całość ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6 m. Po obu jej stronach (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Targową/Broniewskiego/Zajęczą do skrzyżowania z ul. Browarek) wykonane zostaną chodniki o szerokości 2 m. Od skrzyżowana z ul. Browarek do ul. Krasawnej, chodnik przewidziano po lewej stronie jezdni. Wzdłuż drogi, pomiędzy szkołą a ul. Tuwima wybudowana zostanie zatoka parkingowa z prostopadłymi miejscami parkingowymi. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami Partyzantów, Droga Brzezińska i Tuwima. Przebudowany zostanie zjazd na ul. Browarek, gdzie na długości ok. 30 m wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3 m.
Całość prac dopełnią rozwiązania w zakresie budowy oświetlenie, odwodnienia, jak i również nasadzenia zieleni.

Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 2 mln zł z czego 60 proc. (ok. 1,2 mln zł) pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Potencjalni wykonawcy swoje oferty mogą zgłaszać do 23 marca 2022 r. do godz. 10. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku, licząc od dnia podpisania umowy, na zrealizowanie inwestycji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz