środa, 16 marca 2022

Uchodźcy z Ukrainy dostali PESEL

Rozpoczęła się proces nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. W sieradzkim magistracie proces rejestracji przebiega sprawnie, dzięki wprowadzeniu rejestracji telefonicznej. Wniosek o nadanie numeru pesel- miejsce składania wniosku: Urząd Miasta Sieradza - pokój nr 09.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 506-827-630 (w języku ukraińskim) w godzinach 8.00-14.00

Informacje dotyczące rejestracji w języku polskim - 43 826 61 78 (w godzinach 7.30 - 15.30)

Obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 12 rok życia muszą stawić się osobiście, ponieważ podczas składania wniosku będą pobierane odciski palców oraz podpis.

Niezbędne dokumenty:

•    paszport,

•    karta polaka,

•    inny dokument ze zdjęciem np.: prawo jazdy,

•    dokument potwierdzający urodzenie,

•    kolorowa fotografia o rozmiarze 35x45 mm.

Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną wniosek składa odpowiednio: rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, opiekun faktyczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz