czwartek, 3 marca 2022

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie realizuje program "Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim"

,,Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim" program realizowany w ramach
projektu ,,Mobilność kadry edukacji szkolnej“ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nr POWERSE- 2020-1-PL01-KA101-080441.

W okresie ferii zimowych, a dokładnie w dniach 14.02. 2022 – 25.02.2022 dziewięciu nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie przebywało w Sewilli w Hiszpanii. Przez cały okres pobytu brali oni udział w ośmiodniowym kursie językowym połączonym
z obserwacją pracy szkół i instytucji kształcących osoby ze specjalnymi potrzebami. Wyjazd był integralną częścią realizowanego od października 2020 roku programu pt. „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” realizowanego w ramach projektu ,,Mobilność kadry edukacji szkolnej“ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to już trzeci projekt współpracy międzynarodowej realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

W Sewilli nauczyciele uczęszczali na zajęcia języka hiszpańskiego, poznawali również tamtejszy system edukacji, metody i techniki pracy stosowane
w szkołach. Dowiedzieli się w jaki sposób w Hiszpanii organizowane jest doradztwo zawodowe i jak przebiega aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Mieli również możliwość wymiany doświadczeń z pracującymi tam nauczycielami.
Podczas pobytu uczestnicy projektu brali także udział w wycieczkach krajoznawczych. Dzięki przewodnikowi, poznali historię miasta i zobaczyli główne atrakcje stolicy Andaluzji. Zwiedzili również pobliskie urokliwe miejscowości, czyli Kadyks, Kordobę i Jerez.
Zagraniczny wyjazd sprawił, że nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe, osobiste, praktyczne i kulturowe.

inf i fot. ZSS w Warcie 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz