czwartek, 28 kwietnia 2022

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "W gościnie u Marii Konopnickiej"

27 kwietnia 2022 roku w Warckim Centrum Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej” pod Honorowym Patronatem Starosty Sieradzkiego, Mariusza Bądziora. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Patronami w organizacji byli Warckie Centrum Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie.

(Źródło Powiat Sieradzki)

Celem konkursu było:

  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

  • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,

  • popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,

  • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,

  • promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,

  • popularyzacja literatury pięknej.

41 uczestników konkursu z 9 szkół zaprezentowało się w następujących kategoriach:

Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy,
Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,
Kategoria III – inscenizacja wiersza.

Na zaproszenie przybyli: Starosta Sieradzki pan Mariusz Bądzior, Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer, Wicestarosta Sieradzki pani Kazimiera Gotkowicz, członek Zarządu Rady Powiatu pan Tomasz Baliński.

Jury w składzie: pani Agnieszka Bartosik, Józef Jura, naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Tomasz Baliński,  Wiktor Baranowski, Dyrektor WCK oraz  Marcin Wojtysiak, miało okazję wysłuchać utworów Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się znakomicie.

W kategorii recytacja:

W grupie najmłodszej

I miejsce zdobył Szymon Witczak uczeń SP w Warcie
II miejsce zdobyła Marta Rutkowska uczennica ZSS w Aleksandrowie Łódzkim
III miejsce zdobył Alan Kopka uczeń SOSW w Sieradzu

W grupie młodszej

I miejsce zdobył Nikodem Żurawski uczeń ZSS w Aleksandrowie Łódzkim
II miejsce zdobył Gabriel Zdzienicki uczeń SP w Ustkowie
III miejsce zdobyła Oliwia Woźna uczennica ZSS w Warcie

W grupie starszej

I miejsce zdobyła Maria Janusz uczennica SOSW w Sieradzu
II miejsce zdobyła Klaudia Ochmańska uczennica SOSW w Łasku
III miejsce zdobyła Anna Śliwkiewicz uczennica ZSS w Aleksandrowie Łódzkim

W grupie najstarszej

I miejsce zdobyła Daria Kikowska uczennica SOSW w Sieradzu
II miejsce zdobyła Natalia Wojterzak uczennica SOSW w Sieradzu
III miejsce zdobyła Aleksandra Duda uczennica ZSS w Wieluniu

W kategorii piękne czytanie:
W grupie najmłodszej

I miejsce zdobyła Wanesa Michalska uczennica ZSS w Warcie

W grupie starszej

I miejsce zdobył Emil Klimczak uczeń SOSW w Łasku
II miejsce zdobyła Malwina Męcfal uczennica SOSW w Sieradzu
III miejsce zdobył Stanisław Jendrys uczeń SOSW w Gromadzicach

W grupie najstarszej

I miejsce zdobył Błażej Raducki uczeń ZSS w Wieluniu
II miejsce zdobył Kuba Lemierz uczeń SOSW w Gromadzicach
III miejsce zdobyła Magdalena Czajkowska uczennica ZSS w Warcie

W kategorii inscenizacja:

W grupie młodszej

I miejsce zdobyła Paulina Małuszyńska uczennica SP w Jeziorsku
II miejsce zdobył Fabian Stańczyk uczeń SP w Ustkowie

W grupie najstarszej

I miejsce zdobył Piotr Wlazło uczeń SOSW w Łasku
II miejsce zdobyły Oliwia Łosiak i Patrycja Ławniczak uczennice ZSS w Warcie

W grupie mieszanej

I miejsce zdobyły Michalina Chojnacka i Paulina Pączkowska uczennice ZSS w Warcie
I miejsce zdobyli Robert Żórawski, Katarzyna Paś, Kacper Monarcha, Jakub Mikołajczyk, Patryk Bilant uczniowie SOSW w Sieradzu.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami za udział oraz dodatkowymi nagrodami ufundowanymi przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz