niedziela, 1 maja 2022

Członkowe i sympatycy Lewicy upamiętnili Święto Pracy

W dniu 1 maja przedstawicie Lewicy" i ich sympatycy pod pomnikiem Poległym za ojczyznę 1918-1998 na ulicy Kościuszki, upamiętnili Święto Pracy i 18 rocznice wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Przedstawiciele Lewicy upamiętnili Święto Pracy, ale i 18 rocznicę wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. 

Uroczystość składania kwiatów była również dobra okazja od tego, aby powiedzieć, co posłowie Lewicy robią obecnie w sejmie. 

Była to również dobra okazja, aby przypomnieć to, co obecnie robią posłowie i sympatycy Solidarnej Polski, chodzi tu między innymi o wyprowadzenie Polski ze struktur Unijnych.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań MP3, Paulina Matysiak, MP3 Anita Sowińska i MP3 Tomasz Trela.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz