poniedziałek, 23 maja 2022

V Zjazd Oddziału OSP RP Województwa Łódzkiego

20 maja w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uroczystość uświetniła Orkiestra OSP Gomulin.

(Źródło Powiat Sieradzki)


W zjeździe uczestniczył Druh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Druh Paweł Bejda oraz Druh Mariusz Bądzior. Przed rozpoczęciem uroczystości dziennikarze z terenu Województwa Łódzkiego mogli zadać kilka pytań zaproszonym gościom.  W programie zjazdu, po przyjęciu porządku obrad oraz wyboru składów Komisji Zjazdowych wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia.

Krzyż Rycerski za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia otrzymali:
Druh Tadeusz Damaz;
Druh Krzysztof Franczyk.

Za wieloletnie działania na rzecz OSP i ich Związku Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali:
Druhna Anna Wacławek;
Druhna Urszula Pietruszewska;
Druh Andrzej Marjański.

Za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, Medalem Honorowym im. Bolesława wyróżnieni zostali:
Druh Jan Klarecki;
ks. Sławomir Galasiński;
Druh Krzysztof Kowalski.

Odznaką honorową Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego odznaczeni zostali:
Druh Piotr Wojtysiak;
Druh Krzysztof Czułno;

Druh Włodzimierz Szczepaniak;
Druh Tadeusz Chmielewski;
Druh Marek Muras;
Druh Tadeusz Karcz;
Druh Andrzej Weselski;
Druh Wiesław Moszyński;
Druh Henryk Czubaj.

Celem zjazdu było wyłonienie nowych władz. Druh Prezes Jan Ryś, postanowił po 30 latach zakończyć pracę i działalność w strukturach Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. W uznaniu roli i dokonań druha Jana Rysia prezydium ZOW ZOSP RP postanowiło uhonorować Prezesa odznaką wojewódzką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz