piątek, 17 czerwca 2022

Podsumowanie konkursu plastycznego pt. "SZKOŁA DLA KAŻDEGO"

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „SZKOŁA DLA KAŻDEGO” organizowanym przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym miało miejsce 14 czerwca 2022r., w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu.

(Źródło Powiat Sieradzki)

Jak podkreślała Angelika Skrobała – dyrektor SOSW w Sieradzu, głównym celem konkursu było propagowanie idei edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdego, umożliwiającej rozwój osobisty i społeczny każdego ucznia na miarę jego możliwości.

Konkurs był skierowany wobec przedszkola i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu w ramach realizacji "Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)": Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sieradzu, Liceum Ogólnokształcącego w Warcie, Branżowej Szkoły
I Stopnia nr 1 i nr 2 w Sieradzu oraz placówek z terenu Powiatu Sieradzkiego: Szkoły Podstawowej nr 4, nr 5, nr 10 w Sieradzu, Publicznego Przedszkola nr 15 w Sieradzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego i międzyszkolnego i polegał na plastycznym przedstawieniu tematu w formie plakatu. Konkurs obejmował trzy kategorie wiekowe:

- Przedszkole

- Szkołę podstawową

- Szkołę ponadpodstawową

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa SCWEW w Sieradzu wybrała laureatów oraz wyróżniła następujące prace:

 

W pierwszej kategorii – Przedszkole:

 

I miejsce – Mikołaj Serafiński – Warta

II miejsce – Zofia Budzińska - Warta

III miejsce – Hubert Rudecki - Warta

(Julia Mamot i Wiktoria Suwara - Warta – dyplomy za udział)

 

W drugiej kategorii – Szkoła podstawowa:

 

I miejsce – Karolina Ślipek – SP Wróblew

II miejsce – Maja Delikowska – SP Wróblew

III miejsce – Marysia Janusz, Klaudia Koryś, Gabriela Koryś, Adam Chojnacki,

Kacper Żórawski - praca zbiorowa - SP nr5 Sieradz

Wyróżnienie – Marcel Gotowała, Filip Paszkowski, Krzysztof Kaczmarek,

Robert Żórawski, Kacper Monarcha – praca zbiorowa - SP nr5

Sieradz

Wyróżnienie – Nikodem Bilnik – SP nr10 Sieradz

- Julia Bednarek – SP nr10 Sieradz

- Franek Kacprzak – SP nr10 Sieradz

- Nikola Pudełek – SP nr10 Sieradz

(Roksana Sobczak, Nataniel Walczak, Aleksandra B. – SP nr10 – Sieradz – dyplomy za udział)

(Zuzanna Myszkowska, Martyna Bednarek – SP Wróblew – dyplomy za udział)

W trzeciej kategorii – Szkoła ponadpodstawowa:

 

I miejsce – Dawid Michalski – PZS nr1 Sieradz

II miejsce – Paweł Kobiela – PZS nr1 Sieradz

III miejsce – Kornel Piecyk – PZS nr1 Sieradz

 

( Konrad Nogala, Bartek Wierucki, Oliwier Chudzicki – PZS nr1 Sieradz – dyplomy za udział)

( Kl. Id – PZS nr2 Sieradz – dyplom za udział)

 

Laureatom wręczali dyplomy i nagrody: Mariusz Bądzior - starosta sieradzki,

Angelika Skrobała – dyrektor SOSW w Sieradzu oraz Barbara Madalińska – wicedyrektor SOSW w Sieradzu.

 

Wystawę nadesłanych prac konkursowych można oglądać do 17 czerwca 2022 r. w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, Rynek 18.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.