wtorek, 26 lipca 2022

Świeto policji

25 lipca 2022 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach odbyły się Międzypowiatowe Obchody Święta Policji. W uroczystości udział wzięli policjanci z sześciu powiatów: poddębickiego, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego oraz sieradzkiego. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, wręczył funkcjonariuszom odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Uroczysty apel odbył się przed budynkiem jednostki. W tym roku obchody święta zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Poddębicach przy współudziale komend powiatowych z Pabianic, Łasku, Zduńskiej Woli, Wieruszowa i Sieradza.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi przez dowódcę uroczystości. Poddębickie obchody święta odbyły się zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem Kompanii Honorowej Policji w Łodzi oraz pocztów sztandarowych z wymienionych komend.

Poczet flagowy na komendę dowódcy wciągnął flagę na maszt, a funkcjonariusze kompanii honorowej odśpiewali Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Uczczono pamięć policjantów, którzy odeszli na wieczną wartę. Przywitano zaproszonych gości, wśród których byli:

Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego  - Dorota Więckowska, Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda prezydenci miast, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych powiatu poddębickiego, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego i sieradzkiego, dowódcy, komendanci, szefowie, dyrektorzy służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele terenowych organów niezespolonej administracji rządowej oraz placówek oświatowych. Gośćmi byli także: Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi - ksiądz podporucznik Jacek Syjud oraz Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi" – Jarosław Olbrychowski.

W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oraz Komend Powiatowych Policji w Pabianicach, Łasku, Zduńskiej Woli, Wieruszowie i Sieradzu oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów, którzy wręczyli Burmistrzowi Uniejowa -Józefowi Kaczmarkowi medal: Krzyż Niepodległości I klasy z gwiazdą. Najwyższe odznaczenie NSZZ policjantów, które podkreśla zasługi patriotyczne i aktywne wspieranie Związków w różnych formach jego statutowej działalności.

Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach – inspektor Krzysztof Kotkowski, odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony Policjant. Podziękował  za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym. Nominacje na wyższe stopnie policyjne w korpusie oficerów starszych policji z sześciu komend otrzymało: 5 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych – 12 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów – 152 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów – 110 funkcjonariuszy.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin podziękował policjantom za trud służby. Zaznaczył, że nie bacząc na przeciwności, niosą dla drugiego człowieka to co najcenniejsze: walkę o życie i zdrowie, zapewniając podstawową potrzebę jaką jest bezpieczeństwo, kliknij, aby wysłuchać MP3.

Gratulacje i podziękowania za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w niespokojnych czasach wojny na Ukrainie w przemówieniach złożyła także Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki.

Apel zakończyła defilada Kompanii Honorowej Policji w Łodzi oraz Pocztów Sztandarowych.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz