środa, 24 sierpnia 2022

80. rocznica likwidacji getta w Sieradzu. Pamięci pomordowanych

24 sierpnia 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji getta w Sieradzu. Wszyscy mieszkający w nim Żydzi czyli ponad trzy tysiące osób zostało spędzonych do kościoła klasztornego. Wojnę przeżyło kilkudziesięciu z nich. Pamięć o żydowskich obywatelach Sieradza uczcili przedstawiciele władz miejskich.

Getto w Sieradzu utworzono w 1940 r. Na niewielkim terenie, w obrębie ulic Sukiennicza, Wodna, Szewska i Żabia skupiono Żydów nie tylko z Sieradza ale i okolicznych wsi i miejscowości. Akcja likwidacji getta sieradzkiego rozpoczęła się 24 sierpnia i potrwała do 27 sierpnia 1942 r. Żydzi zamknięci w przyklasztornym kościele św. Stanisława poddani zostali selekcji. Niespełna 200 rzemieślników wywieziono do getta w Łodzi. Pozostałych Żydów przetransportowano do obozu w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani. Szacuje się, że wojnę przeżyło ok. 80 sieradzkich Żydów.
W 2007 r. w 65- rocznicę likwidacji sieradzkiego getta na ścianie dawnej synagogi przy ul. Wodnej 7 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą żydowskiej społeczności w Sieradzu. To właśnie pod nią złożono dzisiaj kwiaty, upamiętniając 80. rocznicę tragicznych wydarzeń.

Aby upamiętnić żydowskich mieszkańców Sieradza, zaplanowano cykl uroczystości i wydarzeń rocznicowych. 28 sierpnia (niedziela) na Rynku o godz. 16.00 rozpocznie się spacer śladami żydów sieradzkich. Po spacerze zapraszamy na godz. 17.00 na dzieciniec Biura Wystaw Artystycznych (ul. Kościuszki 3), gdzie odbędzie się koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu ACCORINET KLEZMER BAND. Od 22 sierpnia w galerii BWA można także oglądać wystawę "Żydzi w malarstwie Cezarego Zbrojewskiego".

 W dniach 6-7 września odbędzie się z kolei konferencja naukowa pn. "DIALOG POLSKO-ŻYDOWSKI A WOLNOŚĆ". Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent RP. Organizatorami są Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz władze i samorząd Sieradza i województwa łódzkiego.

PROGRAM KONFERENCJI:

6 września (wtorek)

10.30-13.30 - sesja naukowa (Sala Rycerska u Sióstr Urszulanek, ul. Dominikańska 16). Wystąpienia:

1. Minister dr Jarosław Sellin. Historia Żydów w nauczaniu Jana Pawła II.
2. Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wolność a dialog.
3. dr Adam Sitarek, Uniwersytet Łódzki, Kierownik Centrum Badań Żydowskich. Życie i Zagłada sieradzkich Żydów.
4. dr hab. Marcin Szydzisz, Uniwersytet Wrocławski. Sytuacja ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej.
5. dr Agnieszka Konik, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Zawołani po imieniu – historie rodzinne – (post)pamięć.
6. Michael Joseph Schudrich, Naczelny Rabin Polski.

16.00 – 18.00 - aula Państwowej Szkoły Muzycznej, ul. Jana Pawła II 48.
Panele dyskusyjne:
1. Obecność Żydów w Sieradzu i regionie.
2. Dialog polsko-żydowski a wolność.


18.30 - Koncert muzyczny.

7 września (środa)

8.30 - 12.30. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, ul. Jagiellońska 2.

Warsztaty pn. "Liderzy życia religijnego i społeczno-kulturowego społeczności lokalnych". Adresatami warsztatów są uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie.

Tematy warsztatów:
1. POLIN – tu odpocznij – wolność społeczności żydowskiej w wolnej Polsce.
2. Relacje polsko - żydowskie w powiecie sieradzkim na przykładzie Sieradza i Złoczewa w I połowie XX wieku.
3. Obecność chrześcijan we współczesnym Izraelu.
4. O prawie do wolności w "Mendlu Gdańskim" M. Konopnickiej i innych dziełach kultury.
5. Polacy i Ukraińcy - odwieczni sąsiedzi, którym historia zaleca współpracę.

Źródło UM Sieradz FOT. Dariusz Piekarczyk / Dziennik Łódzki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.