czwartek, 22 września 2022

OADPOL Safety Day- wspólna akcja policji i WORD-u w sieradzkim ośrodku szkolenia

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, w ramach kampanii ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) na terenie Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu oraz Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy zorganizowano akcję edukacyjną „Żyj i pozwól żyć innym” w której uczestniczyli uczniowie klas mundurowych z Łodzi, Warty i Wojsławic.

W dniach 16-22 września 2022 roku, w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

Jej idea to dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Mając na uwadze promowanie bezpiecznych zachowań na drodze, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, Komendy Powiatowej Policji  w Sieradzu oraz sieradzkiego Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi zainicjowali akcję edukacyjną „Żyj i pozwól żyć innym”. 

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono młodzież z Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. 

Organizatorzy przygotowali dla młodych ludzi bardzo bogatą i ciekawą ofertę zajęć teoretycznych i praktycznych. Miały one wspólny mianownik, jakim była edukacja oraz kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Prowadzący prelekcje policjant łódzkiej drogówki oraz przedstawiciel sieradzkiego WORD- u wiele uwagi poświęcili aspektom przestrzegania przepisów ruchu drogowego z perspektywy młodego kierowcy. 

Większość uczniów  przygotowuje się do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem, ale wśród nich byli również pełnoprawni kierowcy. Młodzi ludzie chętnie włączali się w dyskusję. 

Zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje, z którymi można spotkać się na drodze oraz popełniane błędy, zarówno przez tzw. świeżo upieczonych kierowców, jak również przez tych z długoletnim stażem. 

Wiele emocji wzbudził wśród uczestników specjalny tor przeszkód, który mieli pokonać w narko- i alkogoglach. 

Zamysłem organizatorów było pokazanie młodym ludziom, jak postrzega się rzeczywistość po wypiciu alkoholu i zażyciu środków odurzających. Mogli przekonać się jak zmienia się koordynacja ruchowa i jakie zaburzenia świadomości powoduje alkohol i narkotyki. 

Nie mniej wrażeń mieli uczniowie kiedy wsiedli do symulatora dachowania. Doświadczyli co dzieje się, gdy dochodzi do zdarzenia drogowego skutkującego dachowaniem pojazdu.

Kolejne zajęcia to punkt pierwszej pomocy, gdzie wykładowców z ośrodka szkolenia policji wspierali słuchacze kursu podstawowego. Uczniowie po wysłuchaniu instruktażu ćwiczyli praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnego rodzaju sytuacjach zagrożenia życia. 

Młodzież uczestniczyła również w prelekcji na temat bezpieczeństwa i kontroli dokumentów. Przedstawione zostały rodzaje  zabezpieczeń dokumentów i w jaki sposób weryfikować ich autentyczność. 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć pokaz kierowania ruchem. Następnie słuchacze ośrodka szkolenia zaprezentowali policyjną musztrę. Do ćwiczeń zaprosili uczniów klas mundurowych, które zakończył wspólny przemarsz. 

Podsumowaniem tego intensywnego dnia działań było rozdanie młodym ludziom certyfikatów bezpieczeństwa. Wielu zadeklarowało wypełnianie treści tego niezwykle ważnego dokumentu, zobowiązując się do przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dbania o wspólne bezpieczeństwo.   

„Żyj i pozwól żyć innym”- Ty również masz wpływ na nasze wspólne bezpieczeństwo. Źródło KPP Sieradz.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz