czwartek, 29 września 2022

Podsumowanie programu ERASMUS+ w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu

 29 września w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu, odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie program ERASMUS+.

 „Europa - moja przyszłość”, z programu ERASMUS+ finansowany ze środków Unii Europejskiej, to projekt którego celem była m.in. poprawa jakości nauczania i metod kształcenia wykorzystywanych w  szkole, by absolwenci mogli konkurować na europejskim rynku pracy, rozwój współpracy międzynarodowej jak również poszerzenie kompetencji nauczycieli.Otrzymana kwota dofinansowania to 105 452 EUR czyli prawie 450 000 PLN.


Opiekunem projektu i  koordynatorem był Marek Prokopowicz, który na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów po realizacji praktyk, podsumował cały projekt. Z  ankiet wynikało, że uczniowie są bardzo zadowoleni z realizacji. Nowe doświadczenia i przeżycia pozwoliły im odkryć siebie na nowo w różnych życiowych sytuacjach.  

Uczestnicy praktyk to  grupa 35 uczniów, którzy podzielili się opiniami i opowiedzieli o doświadczeniach jakie przeżyli biorąc udziału w tym niesamowitym przedsięwzięciu. Praktyki w ramach programu ERASMUS+ odbyły się w dwóch krajach: we Włoszech i w Hiszpanii.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty w ramach podziękowania za pracę, od swoich zagranicznych pracodawców. Certyfikaty wręczyli  Kazimiera Gotkowicz, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego, Tomasz Baliński, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego oraz Dyrektor Patryk Kurpisz.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz