czwartek, 13 października 2022

Dzień Edukacji Narodowej oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat sieradzki w roku szkolnym 2022/2023

12 października na sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenie stypendiów uzdolnionym uczniom naszych szkół.

Spotkanie rozpoczął Józef Jura, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, który przywitał przybyłych gości. W uroczystościach uczestniczyli Olga Kołoszczyk-Przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego; Sylwia Dęga Frątczak oraz Jan Kołodziejczyk Wiceprzewodniczący Rady; Tomasz Baliński, Członek Zarządu; Michał Ławniczak Radny; Barbara Kochanowska Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu; Iwona Piekarczyk Skarbnik Powiatu Sieradzkiego, Katarzyna Dąbrowska Sekretarz Powiatu oraz Dyrektor CUW Małgorzata Kamińska Chruścicka.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży z II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, których do występu przygotowały Anna Barwaśna
i Karolina Smus.

Po części artystycznej głos zabrali Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior oraz Wicestarosta, Kazimiera Gotkowicz. Starostowie złożyli życzenia nauczycielom z okazji ich święta oraz gratulacje uczniom, którzy otrzymali stypendia na rok szkolny 2022/23. Powitali także wszystkich przybyłych gości.

Do Starostwa Powiatowego w Sieradzu wpłynęło 16 wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sieradzki.  14 września 2022 r. Komisja Stypendialna powołana Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 r. w oparciu o Regulamin będący załącznikiem do ww. uchwały, dokonała oceny wniosków złożonych do organu prowadzącego przez kandydatów ubiegających się o stypendium
i zarekomendowała Zarządowi Powiatu Sieradzkiego 11 z nich.  

Decyzją Zarządu Powiatu Sieradzkiego stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat sieradzki w roku szkolnym 2022/2023 otrzymują:

1.     Weronika Jagieło, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

2.     Mateusz Stępień, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

3.     Krzysztof Gąsiorowski, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

4.     Zuzanna Ślusarek, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

5.     Ignacy Leśkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

6.     Wojciech Jadwiszczak, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

7.     Dawid Jankowski, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

8.     Zofia Michałowicz, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

9.     Mateusz Nawrocki, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

10.                       Bartosz Kamiński, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

11.                       Agata Bartoszek, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Stypendia wypłacane będą miesięcznie dla każdego ucznia przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2022/2023.

W trakcie uroczystości nagrody Starosty Sieradzkiego otrzymało 4 dyrektorów naszych szkół powiatowych:

1.     Urszula Świniarska- dyrektor II LO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu;

2.     Elżbieta Słowińska- dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie;

3.     Jarosław Odya- dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie;

4.     Patryk Kurpisz - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu.

Nagrodzonych zostało również bardzo wielu nauczycieli, którzy otrzymali nagrody od dyrektorów swoich szkół. Źródło Powiat Sieradzki.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz