czwartek, 27 października 2022

Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

Informujemy, że środki finansowe na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel) do chwili obecnej nie zostały przekazane z budżetu państwa na rzecz gminy Miasta Sieradz.

W związku z powyższym wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na powyższy cel. Źródło UM Sieradz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz