czwartek, 20 października 2022

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Ponad 300 osób wzięło dziś udział w uroczystej gali wręczenia nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wśród zaproszonych gości znalazło 152. uczniów sieradzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziny. W sali Teatru Miejskiego wyróżnieni odebrali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim wyróżnionym oraz podziękował rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci. Nagrody zostały przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Wykaz przyznanych nagród i stypendiów:

- 31 uczniów w klasach I-II szkoły podstawowej otrzymało nagrodę rzeczową za osiągnięcia w nauce oraz zostało laureatem lub finalistą konkursów co najmniej na szczeblu powiatowym.

- 41 uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej zostało nagrodzonych nagrodą rzeczową za osiągnięcia w nauce, które spełniało jeden z  warunków: uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,6 z przedmiotów obowiązkowych bądź uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,0 z przedmiotów obowiązkowych oraz tytuł laureata lub finalisty konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

- 3 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej otrzymało nagrodę rzeczową za osiągnięcia artystyczne jednocześnie uzyskując miejsca I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

- Uczennica klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 4 otrzymała nagrodę rzeczową za osiągnięcia artystyczne  uzyskując miejsca I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych.

- Stypendia edukacyjne za osiągnięcia w nauce spełniając jeden z warunków: uzyskując średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,50 z przedmiotów obowiązkowych bądź uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych i tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotów co najmniej na szczeblu wojewódzkim otrzymało 44 uczniów z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz 29 uczniów każdego typu szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

- Stypendium edukacyjne za osiągnięcia artystyczne w klasach VII-VIII szkoły podstawowej otrzymało 2 uczniów spełniając  warunki: uzyskując miejsca I-III w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych bądź jest autorem znaczącego wydarzenia artystycznego.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.