czwartek, 10 listopada 2022

II Bieg Niepodległości w Złoczewie

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie był organizatorem  II Biegu Niepodległości. W biegu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele PZS ze Złoczewa, ze Szkoły Podstawowej z Unikowa,  z Zespołu Szkół  z Waszkowskiego, z Zespołu Szkół z Klonowej, z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 z Sieradza, łącznie około 200 osób.

Uroczysty start  biegu rozpoczął się o godzinie 10.00 a meta znajdowała się przy  Mogile Powstańców Styczniowych 1863 znajdującej się w lesie Pyszkowskim, gdzie zostały złożone kwiaty i uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Urszuli Łukomskiej.

Na zakończenie uczestnikom zostały wręczone medale i zorganizowano dla nich ognisko. Na zaproszenie organizatora w uroczystościach uczestniczyli między innymi Józef Jura, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu; radny Rady Powiatu Sieradzkiego, Michał Ławniczak; Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Cezariusz Mostowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoczew Edward Janusz.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz