piątek, 18 listopada 2022

Koncert Patriotyczny w Błaszkach

W dniu 16. listopada 2022r. uczniowie i nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach mieli okazję uczestniczyć w koncercie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach oraz błaszkowskie Centrum Kultury, które było też jego gospodarzem.

Gośćmi koncertu byli: p. Jan Kołodziejczyk- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego, p. Józef Jura, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, p. Tomasz Sobczyk, Dyrektor Centrum Kultury w Błaszkach, p. Jadwiga Napieralska Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach, p. Bożena Łuczak- Słocińska Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Julianna Maniewska- Kurek Honorowa Przewodnicząca Rady Rodziców, oraz licznie zgromadzona młodzież i nauczyciele.

Kapela Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, która była gwiazdą koncertu, zagrała i zaśpiewała kilkanaście piosenek żołnierskich, które doskonale znane są starszym pokoleniom, mniej młodzieży szkolnej. Mimo to również wśród uczniów znalazły się osoby, które chętnie włączały się w śpiew.

Występ zespołu był swoistą lekcją patriotyzmu: solista zespołu, pan Jarosław Wasylik, przedstawiając historię powstania danego utworu, odwołując się do różnych faktów z historii naszego kraju, uświadomił słuchaczom jak ważna jest pamięć i wdzięczność dla tych, którzy walczyli o wolność, jak ważna jest tożsamość narodowa współczesnych. Źródło Powiat Sieradzki.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz