środa, 9 listopada 2022

Podsumowanie projektu pn. ,,Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany" w PZS w Błaszkach

Podsumowanie projektu nr RPLD.11.03.01-10-0019/21, pn. ,,Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w okresie 01.04.2022 roku - 30.09.2022 roku.

W projekcie wzięła udział grupa nauczycieli i 31 uczniów Technikum w Błaszkach.

10 uczniów wzięło udział w kursie- „J. angielski zawodowy”

12 uczniów uczestniczyło w kursie- „Specjalista do spraw kadrowo – płacowych i ubezpieczeń społecznych”

10 uczniów zdobyło uprawnienia do 1 kV

20 uczniów odbyło staże uczniowskie u pracodawców, w tym dwoje otrzymało propozycję pracy.

Szkoła została doposażona w 48 komputerów, 2 monitory interaktywne, drukarkę, zestaw narzędzi i pomocy dydaktycznych.

Jedna z pracowni przeszła generalny remont.

Od początku roku szkolnego 2022/2023 uczniowie pracują na nowoczesnym sprzęcie komputerowym, dysponują wszystkimi potrzebnymi do realizacji podstaw programowych pomocami dydaktycznymi.

Dzięki trzem nowoczesnym pracowniom stworzonym ze środków EFS, jesteśmy spokojni o przebieg i wynik egzaminów w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk. Źródło Powiat Sieradzki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz