poniedziałek, 14 listopada 2022

Rozbiórka i budowa mostu w Gruszczycach

„Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w miejscowości Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce – Jasionna”.

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2022 – 2023. Powiat Sieradzki pozyskał wsparcie finansowe ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej – Ministerstwa Infrastruktury. W kosztach realizacji partycypować również będzie Gmina Błaszki oraz firma PLUKON. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60 98-200 Sieradz.

 

Ogółem wartość zadania: - 16.836.070,00 zł

Dotacja (Rezerwa Subwencji Ogólnej) - 6.625.000,00 zł

Środki własne - 5 711 070,00 zł

Środki Gmina Błaszki - 2.500.000,00 zł

Firma PLUKON - 2.000.000,00 zł

 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę odcinka drogi powiatowej (0,433 km);

- poszerzenie drogi powiatowej do 7,0 m szerokości;

- rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Trojanówka;

- budowę nowego obiektu mostowego na rzece Trojanówka;

- umocnienie skarp;

- umocnienie dna rzeki;

- rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę nowych chodników (szer. min. 2,0m);

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej;

- umocnienie skarp gabionami przy stawie;

- budowę odcinka oświetlenia ulicznego;

Źródło Powiat Sieradzki.


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz