piątek, 23 grudnia 2022

Betlejemskie Światełko Pokoju u Prezydenta

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Sieradza. Niesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem obiega świat. Tegorocznej jego wędrówce po Polsce przyświeca hasło "Światło dla Ciebie".

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Polscy harcerze przejmują Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów i rozprowadzają po całym kraju. To właśnie od niego co roku odpala się jedną świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Światełko Betlejemskie prezydentowi Sieradza Pawłowi Osiewale przekazał Przemysław Serweta, komendant Hufca ZHP Sieradz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz