czwartek, 8 grudnia 2022

Sieradzki Wolontariusz 2022 roku

Dziś w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano 26 laureatów plebiscytu "Sieradzki Wolontariusz 2022 roku". Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył wyróżnionym pamiątkowe statuetki i dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Lista laureatów:

Aleksandra Angelus. Działa na rzecz dzieci z autyzmem i z innymi niepełnosprawnościami oraz osób, które z rożnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; Jest niezawodna, jeśli chodzi o wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym i pokrzywdzonych przez los.  Współorganizatorka  wydarzenia „Sieradz na niebiesko”. Nieodpłatnie zapewnia oprawę graficzną wydarzeń organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych.  Z ogromnym oddaniem pomagała również przy zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Jest osoba pełna empatii i wrażliwą na drugiego człowieka.


Janusz Antczak. Czynny działacz sportowy pomagający jako wolontariusz. Wspiera Zarząd Klubu Karate Kyokushinkai w ramach organizacji eventów, zawodów, zgrupowań, np. pomoc w obsłudze Międzynarodowego Turnieju o Puchar PMS w karate kyokushin oraz przy zgrupowaniach zawodniczych. Pomagał przy zbiórce na rzecz uchodźców. Propagował wśród mieszkańców Sieradza zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.


Arkadiusz Balcerzak. Promotor kolekcjonerstwa, tworzył na bazie zgromadzonej przez siebie kolekcji pn. „Pamiątki pisane związane z Sieradzem i okolicą” oryginalne wystawy, organizował imprezy związane ze swoja pasja, przeprowadzał tematyczne spotkania i pogadanki w szkołach oraz przygotowuje publikacje. Swoim działaniem przybliża bogatą historię naszego miasta i regionu, przez co staje się swoistym jej strażnikiem. Jest prezesem Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty.


Adam Dobroń. Od pierwszych dni wojny na Ukrainie niesie pomoc uchodźcom, współpracuje w tym zakresie z różnymi instytucjami. Zaangażowany w segregacje darów, wydawanie ich, organizacje transportu darów na terytorium Ukrainy. Zawsze dyspozycyjny, sumienny i służący pomocą. Człowiek instytucja.


Mateusz Firlej. Działacz struktur Fundacji „Dr Clown” w Sieradzu. Jako Dr Minionek swym działaniem wspiera zarówno młodszych i starszych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Ten młody człowiek nie szczędzi zaangażowania i swoją postawą zachęca do działań wolontariackich w Sieradzu. Angażuje się we wszystkie działania, jakie stawia przed nim wolontariat fundacji, ale najbliższe są mu spotkania z podopiecznym DPS Sióstr Urszulanek, gdzie zanosi uśmiech niepełnosprawnym podopiecznym.


Justyna Grygowska. Mówią o niej kobieta – dynamit, którą rozpiera energia i chęć pomagania innym. Wyszła z inicjatywą bezpłatnego prowadzenia zajęć z muzykoterapii dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w MOPS w Sieradzu. To dzięki niej podopieczni odczuwają poprawę nastroju rozluźnienie, uspokojenie oraz pozytywna energię.


Beata Kowalska. Jest osoba otwartą i zawsze chętną do niesienia pomocy innym. Dzięki niej jak co roku najbiedniejsze rodziny z Sieradza będą mogły spędzić spokojnie i szczęśliwie święta.  Śmiało można powiedzieć wolontariusz – weteran Szlachetnej Paczki.


Katarzyna Kulesza. Działa na rzecz dzieci z autyzmem; jest współorganizatorką  wydarzenia „Sieradz na niebiesko”. Wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem, terminowością, dobrą komunikacją oraz gotowością do działania. Jest bardzo wrażliwa na drugiego człowieka. Od wielu lat aktywnie angażuje się  na rzecz dzieci z autyzmem.


Michał Martynów. Czynny działacz sportowy pomagający w Sieradzkim Klubie Karate Kyokushinkai. Jako wolontariusz brał czynny udział w zajęciach sportowych, pomagał w prowadzeniu treningów, wspierał dzieci i młodzież w przygotowaniach do zawodów; pomagał w obsłudze Międzynarodowego Turnieju o Puchar PMS w karate kyokushin oraz przy zgrupowaniach zawodniczych. Pomoc przy zbiórce na rzecz uchodźców. Propagował wśród mieszkańców Sieradza zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.


Żanetta Marzuchowska. Działa na wielu płaszczyznach. Inicjatorka wielu akcji społecznych, lokalnych działań na polu kulturalnym oraz integracji społecznej; od lat wspiera działania lokalnych NGO, działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży organizując warsztaty, wydarzenia, pikniki integracyjne. Tworzy Przestrzeń Przyjazną Dzieciom; Czynna i aktywnie działająca na polu organizacji wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Wspiera społeczność ukraińską w Sieradzu w trudnym czasie adaptacji do nowych warunków.


Jacek Mikołajczyk. Prezes Stowarzyszenia Motocyklistów „Sieradzanie”, którego celem jest lokalna działalność charytatywna, tj.: pomoc domom dziecka w Tomisławicach, Godynicach, Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sieradzu, jak również domom dziecka  na Ukrainie. Podczas organizacji Pikniku Motocyklowego organizuje zbiórki pieniężne na pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom. Jest  obecny u swoich podopiecznych na Dzień Dziecka, z okazji świat, czy Mikołajki. Można śmiało powiedzieć, że charytatywnie pracuje przez cały rok.


Alicja Nyziak. Na własnym przykładzie pokazuje osobom tracącym wzrok, że mimo braku wzroku można realizować się na wielu płaszczyznach. Pełni funkcje doradcy osobom z dysfunkcją wzroku, organizuje spotkania integracyjne, kulturalne, które stanowią formę rehabilitacji. Wolontariuszka WOŚP. Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu.


Izabela Pietruszewska. Uczestniczka i propagatorka wielu akcji charytatywnych tj.: „Pomóż pieskom i kociakom” „Zakręć się na pomaganie”, „Otwórzmy swe serca”, „Kredkobranie”, „Paczuszka dla maluszka”, „Szkolna Szlachetna paczka”; wspierała akcję integracji w Sieradzu, której celem była adaptacja i włączenie społeczne najmłodszych uchodźców z Ukrainy oraz akcję zbiórki karmy dla zwierząt przebywających na granicy polsko-ukraińskiej.


Karolina Piekarek. Jest koordynatorem Regionalnym Szlachetnej Paczki woj. łódzkiego. Jest osobą pełną pomysłów, głównie na organizowanie akcji społecznych. Pomaga charytatywnie, organizując zbiórki dla potrzebujących takich jak: „Niebiesko-Żółta Wielkanoc”, „Słodki kiermasz dla Jagódki”. Z ogromnym zaangażowaniem pomaga ukraińskim rodzinom przebywającym w naszym mieście. Aktywnie działa na rzecz kobiet. Zaraża dobrocią , rozpala ludzkie serca.


Renata Płaczek. Podejmuje działania terapeutyczne dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. Od zawsze walczy o prawa do godnej nauki i życia dzieci niepełnosprawnych oraz odpowiedniego traktowania rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Zawsze pełna pomysłów na organizowanie pomocy, otwarta i zaangażowana w rozwiązywanie problemów drugiego człowieka.


Justyna Stencel-Dzierdziejewska. Dobry duch wydarzeń dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych, szczególnie zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnym. Pomaga w organizacji Amatorskiego Teatru Dorosłych Masakra, pomaga w działaniach stowarzyszenia AB-OVO, a także w organizacji Dnia Autyzmu; prowadząca w każdej wolnej chwili warsztaty dla dzieci. Pomysłodawczyni działań artystycznych dla dzieci z Ukrainy. Przyboczna harcerska.


Marta Strumińska. Od wielu lat zaangażowana w działalność kulturalną, wcześniej jako członek nieformalnej grupy, obecnie jako twórca Fundacji Przechowalnia Kultury. Pielęgnuje kulturę na terenie miasta Sieradza, organizuje koncerty, wystawy, prelekcje; najbardziej znana z wielkiego serca. Pomoc niesie każdego dnia najbardziej potrzebującym mieszkańcom Sieradza, w tym organizując pomoc uchodźcom z Ukrainy.


Joanna Szafarz. Zawsze chętna do pomocy. Od lat pomaga mieszkańcom naszego miasta. W roku 2022 dodatkowo zaangażowała się w pomoc kobietom, które uciekły przed skutkami wojny na Ukrainie. Jest również wolontariuszką Szlachetnej Paczki rejonu Sieradz.


Zbigniew Sośnicki. Aktywnie działa na rzecz środowiska emerytów i rencistów Stowarzyszenia. Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Nr 1 w Sieradzu którego jest Prezesem. Organizuje  wycieczki, rajdy, imprezy rekreacyjne i sportowe. Cieszy się dobra opinią i zaufaniem środowiska na rzecz, którego działa. Organizuje pomoc sąsiedzką, działa charytatywnie niosąc pomoc paliatywną dla policyjnych emerytów i rencistów.


Magdalena Wesołowska. Działa na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia DARY LOSU. Jest osobą o dużej wrażliwości i empatii dla drugiego człowieka. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w pomoc podczas organizacji spotkań i imprez integracyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dzieli się swoimi doświadczeniami i podnosi świadomość społeczną w zakresie  potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  


Piotr Wilczyński. Działacz na rzecz środowiska emerytów i rencistów służb więziennych w Sieradzu jako prezes koła Emerytów i rencistów przy Zakładzie Karnym oraz członek Zarządu Głównego. Organizuje wycieczki krajowe, zagraniczne, festyny sportowo-rekreacyjne dla członków stowarzyszenia i sympatyków. Niesie pomoc sąsiedzka i paliatywną dla potrzebujących seniorów. Cieszy się dobra opinia i zaufaniem środowiska na rzecz, którego działa. Zawsze służy pomocą, radą i wsparciem.


Wojciech Józefiak i Robert Kielek. Detektywi Pól Bitewnych. Od wielu lat zajmują się gromadzeniem historii o przebiegu wojny obronnej 1939 r. na terenie Sieradza. Z ich inicjatywy powstały dwie tablice pamiątkowe – przy ul. Grunwaldzkiej – potyczki żołnierzy na przedmieściach miasta. Odkopują, poszukują i dokumentują historię naszego miasta; są twórcami publikacji odczytów, autorzy bloga historycznego.  


Monika Nowaczyk i Mariusz Wojnowicz. Zaangażowani w ochronę naszego miejskiego powietrza oraz edukację ekologiczną sieradzan. Twórcy i  inicjatorzy akcji instalacji czujników smogu w Sieradzu, mobilnych płuc oraz  wielu innych działań. Monika i Mariusz codziennie pracują na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście i świadomości na temat smogu.

Działają w ramach nieformalnej grupy - Sieradzki Alarm Smogowy.


Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu. Tytuł "Honorowy wolontariusz". Uhonorowano Szkolny Wolontariat PZS nr 2. Nagrodę przyznano za całokształt działalności na rzecz innych, w tym m.in. za: udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych, organizację zbiórek żywności i artykułów szkolnych, kwesty oraz koncerty na rzecz chorych dzieci i uchodźców z Ukrainy.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz