czwartek, 5 stycznia 2023

2 miliony dla MPK w Sieradzu z kasy miasta

Blisko 2 mln zł przeznaczyli miejscy radni na dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu. Przekazana kwota to zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów elektrycznych, na który Miasto i spółka pozyskały dofinansowanie.

- MPK Sieradz na zakup autobusów otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Dofinansowanie wyniesie 9 732 500 zł, co  stanowi  77,67 % kosztów autobusów i infrastruktury ładowania – wyjaśnia Arkadiusz Podsiadły, prezes MPK Sieradz.

Wsparcie finansowe udzielone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest niezbędne do spełnienia warunków szczególnych zawartych w umowie z NFOŚIGW. Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą brak jest możliwości pokrycia wkładu własnego z zasobów finansowych spółki, dlatego zaistniała potrzeba dokapitalizowania spółki.

Spółka, już jesienią ubiegłego roku podpisała umowę na zakup autobusów elektrycznych. Do końca tego roku na sieradzkich ulicach pojawi się sześć elektrycznych autobusów Pilea model 1000. Pojazd z napędem elektrycznym o długości 10 m, wyposażony będzie w magazyn energii o pojemności nie mniejszej niż 217 kWh, co pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu ponad 200 km. – Pojazd cechuje się lekką konstrukcją, co ma istotne przełożenie na jego eksploatację. Ta, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym jest bardzo ekonomiczna – wyjaśnia Piotr Śladowski, członek zarządu ARP E-Vehicles.

 Autobus jest niskopodłogowy bez poprzecznych stopni na całej długości, a całkowita liczba osób, która może do niego wsiąść wynosi 70 (w tym 28 miejsc siedzących). Zamówienie przewiduje również budowę w sieradzkiej zajezdni całej infrastruktury ładowania pojazdów.

- Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na budowę infrastruktury ładowania dla autobusów a także rozważamy możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych na terenie bazy MPK, by zminimalizować koszty związane z ładowaniem pojazdów - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Źródło UM Sieradz.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz