czwartek, 19 stycznia 2023

Podsumowanie działań EFS w Przedszkolu nr 6

Jesteśmy na półmetku realizacji zadań w ramach projektu „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków ”! Nasze przedszkole z dniem 1.IX.2022 roku rozpoczęło realizację zadania projektu „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt swym zasięgiem obejmuje wychowanków oraz nauczycieli placówki, a jego realizacja zostanie zakończona z dniem 30.VI.2023 roku. W swoich założeniach zakłada on wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji i deficytów rozwojowych wśród dzieci, a ponadto umożliwia nauczycielom podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 

W ramach projektu oferta edukacyjna placówki rozszerzona została o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających deficyty rozwojowe, a także rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, co zwiększa szansę w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

W ramach projektu kadra nauczycielska podniesie swoje kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, w tym wychowankami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo doposażenie i wzbogacenie bazy materiałowej placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. monitor interaktywny, urządzenia sprawnościowe, zestawy zabawowe z panelami edukacyjnymi, sensorycznymi oraz elementami ruchomymi integrującymi wrażenia sensoryczne oraz stymulującymi wszechstronny rozwój), zapewni wychowankom kompleksowe wsparcie zgodnie z ich potrzebami i możliwościami na różnych etapach rozwoju. 

Realizacja projektu „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” wspiera aktywne uczestnictwo dzieci , w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zajęciach prowadzonych przez specjalistów, rozwija nowoczesną bazę dydaktyczną, stając się inwestycją w przyszłość dzieci. 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23 wychowankowie w ramach prowadzonych oddziaływań terapeutycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia korzystali z ofert zajęć; -Terapia Integracji Sensorycznej -Dogoterapia -Zajęcia artystyczne -Zajęcia ruch - muzyka - taniec -Zajęcia z kodowania Wartość projektu: 600 000,00 zł Wysokość dofinansowania dla naszej placówki: 170 000,00 zł Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Źródło Przedszkole nr 6.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz