poniedziałek, 2 stycznia 2023

Uroczyste powołanie Piotra Gutbiera na stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu

W dniu 30 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu nastąpiło uroczyste powołanie Piotra Gutbiera na stanowisko Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Powołanie na siedmioletnią kadencję nastąpiło bez przeprowadzenia konkursu, po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Łodzi, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łodzi oraz po podpisaniu umowy w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

(Źródło Powiat Sieradzki)


Piotr Gutbier ukończył Wydział Humanistyczny o kierunku archeologia Polski i powszechna Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz Wydział Ekonomiczny – kierunek dydaktyka przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Piotr Gutbier posiada 26-letni staż pracy w placówkach kultury i oświaty, w tym między innymi na stanowiskach kierowniczych. Od 27 grudnia 2017 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz