piątek, 3 lutego 2023

Wystawa twórczości Piotra Mastalerza

Piotr Mastalerz Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie ASP) w latach 1988-1993. W roku 2001 uzyskał kwalifikację I-go stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, a w roku 2010 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w obszarze malarstwa sztalugowego, rysunku, unikatowego druku sitowego na tkaninie i obiektów przestrzennych. Wystawa potrwa do 3 marca.

Autor 28 wystaw indywidualnych i uczestnik 70 wystaw zbiorowych w kraju i poza jego granicami m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Rzeszowie i innych, a także w Niemczech, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Ameryce. Prace artysty znajdują się w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego. Od 30 lat jest zatrudniony w charakterze wykładowcy w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, a od 2020 roku na stanowisku profesora uczelni.

W swojej pracy artystycznej koncentruje się głównie na malarstwie sztalugowym, które traktuje jako płaszczyznę do poszukiwań formalnych, w których kompozycja, kolor i materia malarska, są nośnikiem przekazu intelektualnych i duchowych refleksji autora. Traktując działania malarskie jako płaszczyznę inicjującą nowe koncepcje, określa swoją artystyczną tożsamość, wynikającą z wewnętrznej potrzeby posługiwania się kolorem traktowanym zmysłowo i intuicyjnie. Doświadczenia malarskie przenosi na pozostałe dziedziny plastycznej aktywności, które stanowią rozwinięcie idei zawartych w ich konsekwencjach.

(Źródło Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz