środa, 26 kwietnia 2023

Mikrogranty dla aktywnych 2023

Dziś w Urzędzie Miasta Sieradza odbyło się spotkanie laureatów Lokalnego Programu Mikrograntów: Program Mikrodziałań dla Aktywnych Mieszkańców Sieradz 2023. Wsparcie finansowe na swoje działania w kwocie od 4 tys. do 5 tys. zł otrzymało 17 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie projekty dotyczą takich obszarów, jak: kultura i historia, muzyka, sport i rekreacja, wsparcie ludzi młodych, seniorów i osób niepełnosprawnych. Laureatom serdecznie gratulujemy.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Celami Programu są aktywizacja społeczna mieszkańców Sieradza, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie rozwoju młodych NGO działających na terenie miasta Sieradza. Przedsięwzięcie  realizowane jest wspólnie przez Miasto Sieradz, Fundację STREFA oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Miasta Sieradz i ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Konkurs organizowany jest od 2017 roku. W tym roku jest jego VII edycja. Do tej pory, łącznie z tegorocznymi, dofinansowano 135 projektów. Na Lokalny Program Mikrograntów Urząd Miasta Sieradza przeznaczył w latach 2017-2023 ponad 700 tys. zł.

LISTA LAUREATÓW 2023:

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki - Koło PZN w Sieradzu

PROJEKT: Bajka Słowem Malowana

2. Stowarzyszenie Balcerzak Cup

PROJEKT:

Balcerzak Cup

3. Grupa nieformalna Myszki Trzy

PATRON: Fundacja Rozwoju  "TAK CZY OWAK"

PROJEKT: SIERADZ dla Sieradzan z Sieradzanami

4. Grupa nieformalna Sztuka podręczna

PATRON: Fundacja Dzia Kreatywnych

PROJEKT: Sieradz uskrzydla

5. Stowarzyszenie Nordic Walking Poland Garrosa Team Sieradz

PROJEKT: Nordic z NWPL Garrosa Team dla Sieradza

6. Klub Sportowy Inter Sieradz Woźniki

PROJEKT: Na boisku fajnie jest! - II edycja

7. Grupa nieformalna Animatorzy marzeń

PATRON: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz

PROJEKT: Wakacyjna przygoda w mieście

8. OSP Sieradz Monice

PROJEKT: Uwiecznienie Historii OSP Sieradz Monice

9.Towarzystwo Śpiewacze "Cantate Deo"

PROJEKT: Koncert muzyki chóralnej "W hołdzie dla Niepodległej"

10.Stowarzyszenie Motocyklistów ,,Sieradzanie''

PROJEKT: VIII Sieradzki Piknik Motocyklowy ,,Motocykliści Dzieciom"

11. Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "Wspólnota"

PROJEKT: Wakacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne od przedszkola do seniora "Chodź i baw się z nami"

12.Grupa nieformalna Inicjatorzy aktywnego wypoczynku

PATRON:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Sieradz

PROJEKT: Sprawny Senior

13. STOWARZYSZENIE BOJZAN TENIS

PROJEKT: Sieradzcy mistrzowie tenisa ziemnego

14. Stowarzyszenie Sieradzanki

PROJEKT: Od Seniora do Juniora

15. Fundacja Dzieciom "Puzzle"

PROJEKT: Przygoda z Naturą - Ornitolandia i Zwierzakowo

16. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz

PROJEKT: Sieradz w młodych, młodzi w Sieradzu

17.Grupa nieformalna Kapela Pożarniki

PATRON:

Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz

PROJEKT: VII Gala Kapel Podwórkowych  - Sieradz 2023

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz